Finnair etenee vaihtoehto​isissa toimissa ‒ arvioitu vähennysta​rve 680 henkilöä (video)

Finnair_shorthaul_2Finnair ilmoitti torstaina 27.3. aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstönsä kanssa. Ne koskevat hallinnossa ja tukitoiminnoissa työskentelevää henkilöstöä sekä matkustamohenkilökuntaa. Toimet ovat osa yhtiön vuonna 2011 alkanutta säästöohjelmaa. Finnair mm. harkitsee ulkoistavansa joidenkin reittiensä matkustamopalvelut.

Tavoitteena on kääntää Finnairin tappiokierre. Yhtiö kuitenkin toivoo, että irtisanomiset voitaisiin pääosin välttää saavuttamalla säästöratkaisuja meneillään olevissa neuvotteluissa. Tiedotteensa tueksi yhtiö julkaisi YouTubessa videon, jossa toimitusjohtaja Pekka Vauramo kertoo näkemyksiään tilanteesta (jutun lopussa).

Finnair suunnittelee myös tehostavansa hallintoaan ja tukitoimintojaan, mikä saattaisi johtaa tässä vaiheessa noin 140 henkilön vähennyksiin. Mahdollisia lisätehostustarpeita näissä toiminnoissa arvioidaan myöhemmin tämän vuoden aikana. Vähennykset koskisivat yhtiön operatiivisia, kaupallisia ja konsernin yhteisiä tukitoimintoja. Yt-menettelyn piirissä olevissa toiminnoissa työskentelee yhteensä noin 800 henkeä eri tehtävissä.

"Tukitoiminnoissa meidän on tarkasti mietittävä voimmeko tehdä asioita tehokkaammin ja onko toiminnassamme tehtäviä, joita emme enää voi jatkaa. Uskon, että parantamalla tuottavuuttamme voimme saavuttaa myös hallinnossa ja tukitoiminnoissa merkittävät säästöt", kertoo Pekka Vauramo.


Matkustamohenkilökunnan säästöneuvotteluissa ei etenemistä, vaihtoehtoisia keinoja suunnitellaan

Matkustamohenkilökuntansa kanssa yhtiö solmi työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen työehtosopimuksen viime vuoden lopulla. Samalla sovittiin kustannussäästöneuvotteluista, joiden takarajana on 28.4.2014. Vuoden 2013 tappiollisen tuloksen julkistamisen yhteydessä Finnair kertoi, että mikäli neuvotteluissa ei edetä tavoitteiden mukaisesti, Finnairin on pakko kartoittaa vaihtoehtoisia ratkaisuja säästöjen aikaansaamiseksi.

Vaikka yhtiö ensisijaisesti pyrkii ratkaisuun säästöpöydässä, se suunnittelee nyt vaihtoehtona alihankinnan lisäämistä lentoliikenteessään. Finnair aloittaa asiasta yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa.

Finnair_Pekka_Vauramo_2"Tappiollinen Finnair, jonka taloudellinen tilanne on heikko, ei voi enää odottaa. Tilanne vaatii nopeita toimia kannattavuutemme palauttamiseksi. Olemme pyrkineet neuvottelemaan henkilöstösidonnaisiin kustannuksiin liittyvistä leikkauksista vuodesta 2011 lähtien, jolloin aloitimme säästöohjelmamme", korostaa Vauramo.

"Toivomme edelleen saavuttavamme nyt meneillään olevissa säästöneuvotteluissa sellaisen tuloksen, että voimme jatkaa omin voimin reiteillämme. Matkustamohenkilökunnan alihankinta on meille selkeästi kakkosvaihtoehto: haluaisimme tarjota jatkossakin työtä nykyisille työntekijöillemme ja luoda Finnairiin uusia työpaikkoja".

"Jatkaminen nykyehdoin ei kuitenkaan ole mahdollista, koska nykyinen palkkataso ei vastaa markkinatasoa. Haluamme, että kaikki finnairilaiset tietävät, mitkä ovat vaihtoehdot. Totesimme jo viime syksynä työllisyys- ja kasvusopimusneuvottelujen yhteydessä, että ilman työehtojen perusteellista uudelleenarviointia, Finnairilla ei ole tarjota työllisyys- eikä kasvunäkymiä. Päätökset Finnairin tulevaisuuden suunnasta tehdään säästöjä koskevissa neuvottelupöydissä ja suunnitelmavaihtoehtoja käsittelevässä yt-pöydässä lähiviikkoina", Pekka Vauramo korostaa.


Vaihtoehtona alihankinnan lisääminen

Finnair mm. harkitsee alihankinnan laajempaa käyttöä kauko- ja lähiliikenteen matkustamopalveluissa. Ensivaiheessa yhtiö suunnittelee ulkoistavansa korkeintaan kolmen kaukoliikennereitin matkustamohenkilökunnan kuluvan vuoden aikana. Seuraavassa vaiheessa suunnitelmissa on yli kymmenen reitin lisäulkoistukset.

Finnairilla on yhteensä noin 1500 matkustamohenkilökunnan edustajaa Suomessa. Reittien suunnitellusta ulkoistuksesta johtuva mahdollinen vähennystarve olisi noin 540 henkeä.Finnair_tails

Yt-menettelystä erillisenä Finnair tutkii myös mahdollisuutta perustaa Suomeen tytäryhtiö, joka tuottaisi Finnair Oyj:lle matkustamopalveluita.

Matkustamohenkilökunnan lisäksi Finnair neuvottelee työllisyys- ja kasvusopimuksen yhteydessä sovituissa neuvotteluissa palkka- ja rakenneratkaisuista myös lentäjien, IAU:n ja PRO:n paikallisten toimihenkilöryhmien kanssa. Etenkin Tekniikan paikallisissa neuvotteluissa on saavutettu hienoista edistystä.

Nyt alkavat yt-neuvottelut eivät koske lentäjiä, sillä heitä koskevien säästöneuvottelujen takaraja on muita myöhemmin kesäkuussa. Lentäjien kanssa neuvotellaan merkittävistä muutoksista työehtosopimukseen ja heidän osaltaan päätöksiä tehdään myöhemmin keväällä.

Lokakuussa 2012 Finnair aloitti 60 miljoonan euron lisäsäästöohjelmansa, jossa se tavoittelee merkittäviä säästöjä pääasiassa henkilöstö- ja henkilöstösidonnaisissa kuluissa. Matkustamohenkilökuntaan sidonnaisissa kuluissa tavoitellaan 18 miljoonan euron säästöjä, lentäjien säästötavoite on 17 miljoonaan eroa ja IAU:hun kuuluvan henkilöstön säästötavoite on 8 miljoonaa euroa. Muiden henkilöstöryhmien säästötavoite on 12 miljoonaa euroa.

Finnairin hallitus on myös leikannut johdon kokonaisansioita sekä etuuksia. Elokuussa 2013 Finnair kertoi saavuttaneensa aiemmin asettamansa 140 miljoonan euron säästöohjelman tavoitteet.

Finnairin YouTube-video: