Finnair Q2 tappiolle -uusi kustannussäästöohjelma

Liikevaihto kasvoi 13,9 %, liiketulos -25,2 miljoonaa euroa Finnair aloittaa koko yhtiön laajuisen rakenne- ja kustannussäästökartoituksen ja tavoittelee 140 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä vuoteen 2014 mennessä.

    Q2 2011 Q2 2010 Muutos % H1 2011 H1 2010 Muutos %
Liikevaihto ja tulos              
Liikevaihto milj.euroa 539,4 473,5 13,9 1 073,1 955,0 12,4
Toiminnallinen liiketulos, EBIT milj.euroa -13,8 -13,6 1,5 -56,9 -39,9 42,6
Toiminnallinen liiketulos liikevaihdosta prosenttia -2,6 -2,9   -5,3 -4,2  
Liiketulos, EBIT milj.euroa -25,2 -33,3 -24,3 -68,3 -59,2 15,4
EBITDAR milj.euroa 33,8 32,5 4,0 37,4 52,5 -28,8
Tulos ennen veroja milj.euroa -30,2 -37,9 -20,3 -76,4 -67,3 13,5
Kauden tulos milj.euroa -23,0 -27,8 -17,3 -56,8 -49,5 14,7
     

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen osavuosituloksesta:

"Toisella vuosineljänneksellä liikenteemme kasvoi tärkeimmillä markkinoillamme ja liikematkustuksen kysyntä kehittyi positiivisesti. Eurooppa-Aasia- strategiamme mukaisesti panostamme edelleen kaukoreitteihin, ja toukokuussa avatun päivittäisen Singaporen reitin alku on ollut rohkaiseva. Vuosineljänneksen viime tunteina saimme yhteistyökumppanimme Flyben kanssa päätökseen Finnish Commuter Airlinesin oston. Uskon Flyben alueellisen lentämisen osaamisen ja Finnairin aluetuntemuksen sekä verkosto-osaamisen täydentävän toisiaan erinomaisesti. Uusi yritys luo meille kustannustehokkaan palvelualustan ja avaa mahdollisuuden rakentaa alueellisen lentämisen voittajayritystä.

Vaikka kustannuksemme ovat kehittyneet polttoainekulujen voimakasta kasvua lukuun ottamatta suunnitellusti, kannattavuuskehityksemme ei ole odotusten mukainen. Toimialamme on parin viime vuoden aikana muuttunut radikaalisti: markkinoille on tullut lisää kilpailua, uusia palveluinnovaatioita ja tehokkaampia toimintatapoja. Japanin ja Lähi-idän tilanteiden aiheuttamat tilapäishäiriöt sekä öljyn hinnan tuntuva nousu ovat tietysti osaltaan vaikuttaneet kannattavuuden heikkenemiseen. Erityisesti Japanin luonnonkatastrofin vaikutus tulokseen oli merkittävä toisella neljänneksellä.

Myös perusliiketoimintamme, erityisesti Euroopan syöttöliikenne, on haastavassa tilanteessa. Kulurakenteemme moniin kilpailijoihimme verrattuna on yksinkertaisesti pitkällä aikavälillä kestämätön. Meidän on tehostettava toimintaamme, jotta voimme rakentaa tulevaisuuden Finnairia kestävällä tavalla. Siksi asetammekin nyt tavoitteeksi kulutasomme 140 miljoonan euron pysyvän alentamisen vuoteen 2014 mennessä. Aloitamme näiden säästösuunnitelmien laatimisen ja keskustelut eri henkilöstöryhmien edustajien kanssa välittömästi.

 

FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011