Finnairilla toukokuussa yli miljoona matkustajaa - kasvua edellisvuoteen lähes 10%

A330_LTP_1Finnair ylitti toukokuussa miljoonan matkustajan rajan yhden kuukauden ajanjaksolla. Yhtiön kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi hieman toukokuussa. Miamin-reitin keskeytys näkyy Pohjois-Amerikan liikenteen laskuna.

Finnairin tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoi 1,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 12,8 prosenttia.

Yhtiön oman laivaston kapasiteetti kasvoi 3,7 prosenttia vuodentakaisesta, kun taas liikennöinti tilapäisesti miehistöineen vuokratulla kalustolla (ns. wet lease) väheni olennaisesti. Matkustajia oli hieman yli 1 miljoonaa eli 9,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Matkustajakäyttöaste nousi 8,4 prosenttiyksikköä ja oli 81,3 prosenttia. Voimakasta kasvua korostaa heikohko vertailukausi, jolloin matkustajakysyntä kärsi edelleen Euroopan turvallisuuteen liittyvistä huolista ja Finnair oli juuri avannut kaksi uutta kaukoliikennekohdetta.

Suurimman liikennealueen eli Aasian kapasiteetti kasvoi toukokuussa 3,8 prosenttia, ja liikenne kasvoi 22,5 prosenttia, kun matkustajakäyttöaste nousi lähes kaikilla reiteillä. Reitti- ja vuorotarjonta oli pääpiirteissään sama kuin vertailukaudella. Kapasiteetin kasvu johtui pääasiassa Aasian liikenteessä käyttöön otettujen A350-koneiden suuremmasta matkustajakapasiteetista.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti supistui 34,3 prosenttia ja liikenne väheni 27,7 prosenttia. Merkittävin ohjelmamuutos vuodentakaisesta oli Miamin reitin keskeytys 4. toukokuuta alkaen syyskuun loppuun saakka. Kaikkia Amerikan reittejä liikennöitiin toukokuussa Finnairin omalla laivastolla.

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 6,2 prosenttia muun muassa uusien kesäkausireittien ja neljän uuden A321-kapearunkokoneen myötä, ja liikenne kasvoi 11,9 prosenttia. Kotimaanliikenteen kapasiteetti supistui 5,6 prosenttia ja liikenne väheni 6,2 prosenttia.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit supistuivat 3,9 prosenttia ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 10,1 prosenttia. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä.

Toukokuussa Finnairin lennoista 89,9 prosenttia (91,0) saapui aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet toukokuu 2017

  toukokuu 2017 muutos % vuoden 2017 alusta muutos %
         
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 1 010,1 9,4 4 573,8 7,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 010,5 1,2 13 974,9 2,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 447,1 12,8 11 414,5 8,6
Matkustajakäyttöaste % 81,3 8,4 p 81,7 4,9 p
Rahti ja posti tn 13 618,6 9,5 57 987,6 -0,3
Tarjotut tonnikilometrit 449,5 1,6 2 077,6 3,2
Myydyt tonnikilometrit 301,6 12,6 1 371,5 6,4
Kokonaiskäyttöaste % 67,1 6,6 p 66,0 1,9 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 665,8 12,1 2 699,1 7,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 254,0 6,2 5 432,9 4,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 003,4 11,9 4 217,0 7,7
Matkustajakäyttöaste % 80,0 4,1 p 77,6 2,6 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 19,7 -24,1 109,0 -2,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 165,6 -34,3 991,5 -5,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 133,6 -27,7 792,2 -2,8
Matkustajakäyttöaste % 80,7 7,3 p 79,9 2,1 p
         

Aasian reittiliikenne
       
Matkustajat 1000 164,9 22,7 777,5 11,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 475,3 3,8 6 769,2 1,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 237,7 22,5 5 872,0 11,3
Matkustajakäyttöaste % 83,9 12,8 p 86,7 7,9 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 159,7 -5,5 988,2 3,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 115,4 -5,6 781,3 7,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 72,3 -6,2 533,3 6,5
Matkustajakäyttöaste % 62,6 -0,4 p 68,3 -0,9 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 906,4 7,9 50 257,2 -0,8
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 405,0 1,1 9 990,1 -0,9
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 842,1 0,6 3 546,8 -0,3
- Asian rahtiliikenne tn 8 614,0 12,3 36 131,6 -0,3
- Kotimaan rahtiliikenne tn 45,3 -69,4 588,8 -22,6
Rahtilento tn** 1 712,3 21,9 7 730,4 3,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 618,6 9,5 57 987,6 -0,3
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 125,6 -3,4 575,3 -3,7
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 82,7 12,0 350,5 0,3
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 117,1 -3,9 534,1 -4,2
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 74,2 10,1 310,6 -0,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 65,8 9,1 p 60,9 2,5 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 52,8 12,8 p 43,7 1,8 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 68,4 8,6 p 63,3 3,3 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 63,4 8,1 p 58,2 2,3 p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä