Finnairin säästöneuv​ottelut lentoemäntien kanssa päättyivät tuloksetto​mina

Finnair_tail_2Finnairin ja Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen säästöneuvottelut päättyivät tuloksettomina. Yhtiö hakee nyt säästöjä matkustamohenkilökunnan kustannuksissa 2.4. alkaneissa YT-neuvotteluissa. Neuvottelut muiden henkilöstöryhmien kanssa jatkuvat edelleen.

"Olemme erittäin pettyneitä, ettemme päässeet matkustamohenkilökunnan kanssa sopimukseen riittävistä säästöistä. Niillä olisi voitu turvata suomalaisia työpaikkoja", toteaa Palvelualojen työnantajat PALTA:n apulaisjohtaja Kaj Schmidt.

"Finnair tarjosi SLSY:n jäsenille kahden vuoden irtisanomissuojaa ja sitoutui olemaan ulkoistamatta yhtiön operoimien lentojen matkustamopalveluita, jos pysyvät säästöt olisi saavutettu täysimääräisesti".

Finnairin mukaan SLSY tarjosi neuvotteluissa 7,5 miljoonan euron säästöjä, joista 3 miljoonaa euroa olisi toteutunut kuluvalla TES-kaudella.

Myös PALTA:n toimitusjohtaja Riitta Varpe on huolissaan yhtiön tilanteesta: "Suomen elinkeinoelämän kannalta olisi tuhoisaa, jos Finnair näivettyisi kansalliseksi toimijaksi".

Finnairin ja Ilmailualan Unionin (IAU) ja Ammattiliitto PROn väliset säästöneuvottelut koskien tekniikan henkilöstöä jatkuvat yhä. Neuvottelut ovat kesken myös Suomen Liikennelentäjäliiton SLL:n ja Finnairin ylempien toimihenkilöiden FYT:n ja insinöörien FIRY:n  kanssa.

Finnair tavoittelee yli 30 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kolmen henkilöstöryhmän henkilöstösidonnaisista kustannuksista osana laajempaa 200 miljoonan kustannussäästöohjelmaansa.

Säästöneuvotteluiden takaraja oli tänään 28. huhtikuuta 2014. Neuvotteluista sovittiin yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa osana työllisyys- ja kasvusopimusta 15. marraskuuta 2013.

Finnair tarjosi SLSY:n, IAU:n ja PROn jäsenille kahden vuoden irtisanomissuojaa, jos pysyvät säästöt olisi saavutettu täysimääräisesti. SLSY:n jäsenille tarjottiin lisäksi kahden vuoden suojaa uusia reittiulkoistuksia vastaan.

Neuvotteluiden päätyttyä SLSY:n osalta tuloksettomina Finnair hakee nyt säästöjä matkustamohenkilökunnan kustannuksissa 2. huhtikuuta 2014 alkaneissa yhteistoimintaneuvotteluissa ja kartoittaa muita toimintamalleja kustannusten alentamiseksi.


Toimitusjohtaja Vauramo toivoo vaihtoehtoja irtisanomisille

”Olen syvästi pettynyt, ettemme päässeet säästösopimukseen SLSY:n kanssa. Näkemyksemme säästöjen määrästä ja niiden toteuttamistavoista jäivät liian kauaksi toisistaan: säästötavoitteemme on 18 miljoonaa euroa ja SLSY:n ehdotus oli 7,5 miljoonaa euroa, josta vain 2,7 miljoonaa euroa olisi toteutunut tällä työehtosopimuskaudella", sanoo Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo.

Finnair_Pekka_Vauramo_2"Tilanne on hyvin vaikea sekä työntekijöillemme että yhtiölle. Valitettavasti joudumme nyt keskustelemaan vaihtoehtoisista toimista, joilla saisimme kustannusrakenteemme kilpailukykyiselle pohjalle. Toivon kuitenkin, että löydämme meneillään olevissa yhteistoimintaneuvotteluissa yhdessä paremman ratkaisun”.

”Säästöjen saavuttaminen on ensiarvoisen tärkeää Finnairin tulevaisuuden ja kannattavuuden vuoksi. Ensisijainen vaihtoehtomme oli löytää säästöt yhdessä neuvotellen. Olenkin äärimmäisen pettynyt siitä, että SLSY ei ollut valmis sopimaan kanssamme sellaisista pysyvistä säästöistä, joilla olisi turvattu suomalaisia työpaikkoja", jatkaa Vauramo.

"Matkustamohenkilökunnalle tekemämme esitys olisi taannut kahden vuoden irtisanomissuojan ja alan suomalaisen yleissitovan sopimuksen tasoisen ansiotason. Ehdotuksessamme oli mukana myös useita sellaisia aloitteita, jotka toteutuessaan olisivat tuoneet säästöjä ansiotasoon vaikuttamatta”.

”Tekniikassa käytävissä säästöneuvotteluissa on tapahtunut tänään lähentymistä. Henkilöstön edustajat ovat hyvin sitoutuneet neuvotteluihin. Toivon, että löydämme neuvotteluratkaisun näissä pöydissä”, päättää Vauramo.

PROn toimihenkilöiden neuvottelut päättyivät tänään tuloksettomina.


Yhteistoimintaneuvottelut jatkuvat suunnitelman mukaisesti

Finnair jatkaa 2. huhtikuuta 2014 alkaneita yhteistoimintaneuvotteluja, jotka koskevat hallinnossa ja tukitoiminnoissa työskentelevää henkilöstöä sekä matkustamohenkilökuntaa. Kaikkiaan yt-neuvottelujen piirissä on kahdeksan eri henkilöstöryhmää.

Hallintoa ja tukitoimintoja koskevissa yt-neuvotteluissa on kyse toiminnan tehostamisesta, ja arvioitu vähennystarve on 140 henkilöä.

Finnair_ateriat_2Matkustamohenkilökunnan neuvotteluissa käsitellään alihankinnan laajempaa käyttöä kauko- ja lähiliikenteen matkustamopalveluissa. Ensivaiheessa yhtiö suunnittelee ulkoistavansa korkeintaan kolmen kaukoliikennereitin matkustamohenkilökunnan kuluvan vuoden aikana.

Seuraavassa vaiheessa suunnitelmissa on yli kymmenen reitin lisäulkoistukset. Reittien suunnitellusta ulkoistuksesta johtuva mahdollinen vähennystarve olisi noin 540 henkeä lähivuosina.

Lisäksi Finnair tutkii yhä mahdollisuutta perustaa Suomeen tytäryhtiö, joka tuottaisi Finnairille matkustamopalveluita.

Finnair kertoo yt-neuvottelujen henkilöstövaikutuksista sekä suunnitelmistaan reittien ulkoistamiseksi tarkemmin yt-neuvottelujen päätyttyä, aikaisintaan toukokuun 2014 puolenvälin jälkeen.


Finnairin lentäjiä, ylempiä ja insinöörejä koskevat säästöneuvottelut

Suomen Liikennelentäjäliiton SLL: kanssa käytävien säästöneuvottelujen takaraja on 13.kesäkuuta 2014. SLL:n kanssa neuvotellaan 17 miljoonan euron pysyvien vuosittaisten säästöjen saavuttamisesta. Säästöjä haetaan ensisijaisesti palkka- ja työaikarakenteita muuttamalla.

Finnair_planesFinnairin ylempien toimihenkilöiden ja insinöörien (FYT ja FIRY) työehtosopimukset ovat voimassa 30. kesäkuuta 2014 asti, ja neuvottelut uusista työehtosopimuksista ovat parhaillaan käynnissä.

Keskeisenä tavoitteena on lisätä kaikkien erilaisissa toimisto- tai tuotannollisissa tehtävissä työskentelevien viikoittaista työaikaa lähemmäs yleistä tasoa.

Finnair jatkaa säästöjen hakemista edelleen kaikissa yhtiön kulukategorioissa. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa yhteensä 200 miljoonan euron pysyvät vuotuiset säästöt vuoden 2014 loppuun mennessä vuoden 2010 kustannustasoon verrattuna. Vuoden 2013 lopussa Finnair oli saavuttanut 155 miljoonan euron vuosittaiset säästöt.