Hawk-turman tutkinnalle pyydetään jatkoaikaa - lennontallentimen tiedot ovat vaurioituneet

HW_turma_2

Ilmavoimien onnettomuustutkintaryhmä hakee jatkoaikaa marraskuussa 2013 tapahtuneen Hawk-turman tutkinnan loppuun saattamiseksi. Työtä on vaikeuttanut se, että löytyneestä lennonrekisteröintilaitteesta purettu data on vaurioitunutta. Sitä ole toistaiseksi voitu käyttää tutkinnan tukena ja toisen koneen laite on kateissa.

Onnettomuustutkintaryhmä pyytää sotilasilmailun viranomaisyksiköltä (SVY) jatkoaikaa syiden selvittämiseksi. Tutkijoilla on ollut hankaluuksia selvittää Hawkien yhteentörmäyksen yksityiskohtia. Tärkeää todistusaineistoa sisältävän lennonrekisteröintilaitteen tietoja ei ole voitu käyttää.

MLU_HW_1Kaksi Ilmavoimien Sveitsistä ostettua ja Patrian uudistamaa BAe Hawk Mk66 -suihkuharjoituskonetta törmäsi ilmataisteluharjoituksessa toisiinsa Perhon Salamajärvellä. Kauhavalta lähteneiden koneiden onnettomuus tapahtui Keski-Pohjanmaalla keskiviikkona 13. marraskuuta 2013. Mukana oli myös kolmas Hawk, joka ei ollut osallisena törmäyksessä.

"Pelastautuneen ohjaajan koneen lennonrekisteröintilaite löydettiin kenttätutkimuksissa onnettomuuspaikalta", kertoo tutkimusryhmän johtaja majuri Mikko Pekkala.

"Emme kuitenkaan ole päässeet tarvittavaan tietoon käsiksi, koska laitteen data on pahoin vahingoittunutta. Pyrimme asiantuntijoiden tuella selvittämään, olisiko edes osa laitteen tiedoista pelastettavissa".

Mikäli löytyneen lennonrekisteröintilaitteen tietoja ei saada tutkintaryhmän käyttöön, on mahdollista, että kenttätutkimuksia onnettomuuspaikalla jatketaan toisen, edelleen kadoksissa olevan laitteen löytymiseksi. Molemmat koneiden putoamispaikat sijaitsevat erittäin haastavissa olosuhteissa suomaastossa.

On epätodennäköistä, että kaikkea onnettomuudesta peräisin olevaa materiaalia koskaan löydettäisiin. Koneista sinkoutunutta materiaalia on maastossa erittäin laajalla alueella ja osa siitä on uponnut soiseen maaperään.

Onnettomuuskoneiden hylyt ja putoamisalueelta tähän mennessä löytynyt materiaali on siirretty Lentosotakouluun Kauhavalle tarkempia tutkimuksia varten. Tekniset syyt ovat jo pitkälti poissuljettuja, mutta tutkimuksia jatketaan vielä.

"Vaikuttaa edelleen vahvasti siltä, että inhimilliset tekijät ovat olleet onnettomuuden taustalla", arvioi majuri Pekkala.

"Tarvitsemme kuitenkin lisätodisteita tukemaan käsitystämme tapahtumien kulusta. Toistaiseksi näyttö ei riitä siihen, että voisimme osoittaa tapahtumien kulun riittävällä varmuudella".

hawk_turma_2_puolustusvoimatKaksi Ilmavoimien Hawk-suihkukonetta osui toisiinsa harjoituslennolla. Koneet olivat suorittamassa koulutusohjelman mukaista kaartotaisteluharjoitusta. Toisen onnettomuuskoneen ohjaaja menehtyi turmassa. Toisen Hawkin ohjaaja pelastautui heittoistuimella.

Majuri Mikko Pekkalan johtamassa onnettomuustutkintaryhmässä on lääkäri- , poliisi- ja ohjaajajäsenten lisäksi tekninen asiantuntija sekä Sotilasilmailun viranomaisyksikön edustaja.