Ilmailulaki uudistuu marraskuussa nykyvaatimusten mukaiseksi

LeijonavaakunaSuomen ilmailulaki päivitetään kansainvälisen sääntelyn ja unionilainsäädännön vaatimusten mukaiseksi. Hallitus esitti ilmailulain vahvistamista 6. marraskuuta. Laki tulee voimaan 13. marraskuuta. Suomen ilmailulain merkitys on laskenut EU-sääntelyn lisäännyttyä.

Uudella ilmailulailla pannaan erityisesti täytäntöön Euroopan unionin ilmatilauudistuksen sekä puolustusvoimauudistuksen edellyttämät muutokset ilmatilan käytössä. Samalla uudistetaan säännöksiä, joilla pyritään sovittamaan yhteen siviili-, sotilas- ja valtion ilmailun tarpeita yhteisessä ilmatilassa.

Lain valmisteluryhmässä olivat mukana puolustusministeriö, sisäministeriö, Ilmavoimat, sotilasilmailun viranomaisyksikkö, Rajavartiolaitos, Finavia oyj ja Trafi. Tavoitteena oli varmistaa säädösten linjaus EU-säädösten kanssa, päällekkäisyyksien poistaminen ja johdonmukaisuus. Taustalla olivat myös miehittämättömien ilma-alusten tarpeiden huomioiminen.

EU-säädösten lisäksi omaa ilmailulakia ja määräyksiä tarvitaan esimerkiksi säätelemään sotilasilmailua, rajavalvontaa ja kevyempiä ilma-aluksia kuten ultria.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailuun liittyvät tehtävät on koottu ilmailulakiin yhteen. Lentoliikenteen julkisesta palveluvelvoitteesta päättää jatkossa liikenne- ja viestintäministeriön sijasta Liikennevirasto. Tällä hetkellä palveluvelvoite on asetettu Helsingin ja Savonlinnan väliselle lentoliikenteelle.

Laissa on osoitettu julkisia hallintotehtäviä myös muille kuin viranomaisille, kuten Finavia Oyj:lle lentokentän pitäjänä ja ilmaliikennepalvelun tarjoajana sekä harrasteilmailun järjestöille ja muille asiantuntijayksiköille.

Miehittämättömiä ilma-aluksia ja lennokkeja koskevat säännökset mahdollistavat toimialan kehityksen. Miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan kansainvälisen säätelyn ja Euroopan unionilainsäädännön kehittäminen on vasta käynnistymässä.

Lentoasemilla maahuolintapalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään jatkossa turvallisuudenhallintajärjestelmää.

Lue myös: