Suomi päivittää ilmailulakiaan nykyvaatimusten mukaiseksi

LeijonavaakunaSuomen hallitus on antanut 5. kesäkuuta eduskunnalle esityksen uudeksi ilmailulaiksi. Ehdotetulla lailla on tarkoitus päivittää nykyinen ilmailulaki kansainvälisen sääntelyn ja unionilainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.

Uudella ilmailulailla pantaisiin erityisesti täytäntöön Euroopan unionin ilmatilauudistuksen sekä puolustusvoimauudistuksen edellyttämät muutokset ilmatilan käytössä. Nämä muutokset pitäisi saada voimaan 13 päivään marraskuuta 2014 mennessä.

Samalla uudistetaan säännöksiä, joilla pyritään sovittamaan yhteen siviili-, sotilas- ja valtion ilmailun tarpeita yhteisessä ilmatilassa.

Lakiesityksessä on koottu yhteen Liikenteen turvallisuusviraston Trafin ilmailuun liittyvät tehtävät. Lentoliikenteen julkisesta palveluvelvoitteesta päättäisi liikenne- ja viestintäministeriön sijasta jatkossa Liikennevirasto. Tällä hetkellä palveluvelvoite on asetettu Helsingin ja Savonlinnan väliselle lentoliikenteelle.

Lakiesityksessä on osoitettu julkisia hallintotehtäviä myös muille kuin viranomaisille, kuten Finavia Oyj:lle lentokentän pitäjänä ja ilmaliikennepalvelun tarjoajana sekä harrasteilmailun järjestöille ja muille asiantuntijayksiköille.

Nykylaissa olevia säännöksiä miehittämättömistä ilma-aluksista ja lennokeista uudistetaan niin, että luotaisiin edellytyksiä toimialan kehitykselle. Miehittämättömiä ilma-aluksia koskevan kansainvälisen säätelyn ja Euroopan unionilainsäädännön kehittäminen on vasta käynnistymässä.

Lentoasemilla maahuolintapalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytettäisiin jatkossa turvallisuudenhallintajärjestelmää.

Lue myös:

Artikkeli: Suomen lentoliikennestrategialle neljä vaihtoehtoa