Uusi ilmailulaki tulee voimaan 31.12.2021 - selkeyttää toimivaltaa ja antaa valtuuksia dronehavainnointiin

LVM_1Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti ilmailulain, liikennepalvelulain sekä puolustusvoimista annetun lain ja sähköisen viestinnän palveluita koskevan lain muutokset keskiviikkona 22. joulukuuta 2021. Muutoksilla lait päivitetään vastaamaan muun muassa viimeaikaista EU-sääntelyä. Muutokset tulevat voimaan 31.12.2021.


Lakimuutosten tavoitteena on parantaa edelleen siviili-ilmailun korkeaa turvallisuutta. Keskeiset muutokset koskevat ilmailuviranomaisten ja eräiden ilmailun toimijoiden toimivaltaa ja rooleja. Myös ilmailua koskevia sanktiointeja, kuten rikoslain liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevaa tunnusmerkistöä täsmennetään.

Miehittämättömän ilmailun osalta ilmailulailla annetaan lentoaseman pitäjälle ja ilmaliikennepalvelun tarjoajalle oikeus miehittämättömän ilma-aluksen aiheuttamaan uhkaan varautumiseksi ja uhkan tehokkaan torjumisen mahdollistamiseksi käsitellä miehittämättömän ilma-aluksen lennätykseen liittyvää radioviestintää, välitystietoja ja sijaintitietoja miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän yksilöimiseksi ja sen sijainnin määrittämiseksi silloin, kun miehittämätön ilma-alus saapuu oikeudettomasti UAS-ilmatilavyöhykkeelle tai alueelle jossa annetaan ilmaliikennepalvelua.

Toimijat voisivat havainnoinnin perusteella pyytää poliisia puuttumaan oikeudettoman lennättämisen aiheuttamaan uhkaan varautumiseksi ja torjumiseksi.

Lakimuutoksessa tarkistettiin ilmailua koskevia sanktiointeja, kuten rikoslain liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevaa tunnusmerkistöä. Keskeisenä muutoksena on EU-säännösten vastaisen miehittämättömän ilmailun katsominenn rikkomukseksi ja siitä on myös seuraamuksia kuten sakkoja ellei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

Jatkossa myös tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikottaessa ilmailulta rajoitettua tai kiellettyä aluetta tai UAS-ilmatilavyöhykettä koskevaa kielto- tai käyttöehtoa tuomittaisiin ilmailurikkomuksesta sakkoihin ellei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.

 

Lue myös: