Ilmavoimat Naton RFP-joukkopooliin vuodeksi 2014

HN_tankkaa_ilmavoimatSuomi on ilmoittanut Ilmavoimien kansainvälisen valmiusyksikön Naton nopean toiminnan joukkojen (NRF) RFP-joukkopooliin vuodeksi 2014. Ilmoittaminen on linjattu valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Yksikön toiminnan valmistelu on aloitettu ja se harjoitetaan tehtäväänsä ennen toimintavalmiuteen siirtymistä. RFP-joukkopooli (Response Force Pool) on välittömän toiminnan joukkoa alemmassa valmiudessa oleva täydentävä osa.

Joukkopooliin nimetyt joukot pitävät yllä 60 vuorokauden valmiutta osallistua kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin erillisellä kansallisella päätöksellä. Joukkopooliin nimeämiseen ei liity velvoitetta osallistumisesta operaatioihin.

Joukkopooliin nimeäminen mahdollistaa joukkojen osallistumisen NRF-harjoitustoimintaan vuosina 2013 ja 2014. Harjoitustoiminnalla kehitetään Puolustusvoimien suorituskykyä ja kansainvälistä yhteensopivuutta. Joukkopooliin nimeäminen ei aseta uusia vaatimuksia suomalaisille joukoille.

Ilmavoimien kansainvälinen valmiusyksikkö luotiin vuoden 2004 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon perusteella. Selonteko antoi Ilmavoimille tehtäväksi luoda kyvyn osallistua valtionjohdon erillisellä päätöksellä kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin osana monikansallista lento-osastoa.

Runsaan kymmenen vuoden suunnitelmallinen koulutus, menetelmien yhtenäistäminen ja harjoittelu ovat luoneet Ilmavoimille hyvät edellytykset kansainväliseen yhteistyöhön. Kyky ja osaaminen arvioitiin vuonna 2009, jolloin Suomen Ilmavoimien kansainvälinen valmiusyksikkö läpäisi Saksassa Naton evaluoinnin ensimmäisenä puolustusliiton ulkopuolisena ilmavoimayksikkönä.

Joukkopooliin ilmoitetun lentoyksikön tehtäviin voi kuulua esimerkiksi lentokieltoalueen valvontaa sekä erilaisia ilma-alusten ja alueiden suojaustehtäviä. Suomen Ilmavoimien kansainvälisen valmiusyksikön suorituskyky joukkopoolissa on neljän lentävän koneen parvi varakoneineen sekä enintään 250 henkilöä.

Yksikölle osoitettua lentokalustoa ja muuta materiaalia käytetään normaalisti Ilmavoimien jokapäiväisessä toiminnassa kotimaassa. Kriisinhallintatehtäviin sitä käytetään tarvittaessa.

Valmiusyksikön henkilöstö rekrytoidaan ja koulutetaan Puolustusvoimien palkatusta henkilökunnasta ja reserviläisistä. Yksikköön kuuluvat reserviläiset kutsutaan valmiusyksikön palvelukseen tarpeen mukaan.

Joukon koulutus aloitetaan tänä vuonna, ja se kootaan sekä harjoitetaan tehtäväänsä ennen toimintavalmiuteen siirtymistä. Savon Sanomien mukaan kouluttava yksikkö on Karjalan Lennosto Rissalassa.

Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaoperaatioon osana NRF-joukkoa edellyttää Suomen kansallista, operaatiokohtaista päätöstä sekä Naton neuvoston hyväksyntää.