Ilmavoimat: Venäjän lentotoiminta Suomenlahdella viime vuosien keskimääräisellä tasolla

QRA_HN_HEL_2Suomen Ilmavoimien mukaan vuonna 2019 Venäjän lentotoiminta kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä oli edelleen viime vuosien keskimääräisellä tasolla. Suomen ilmatilaa loukattiin vuoden 2019 aikana kahdesti ja toisessa tapauksessa kyse oli venäläiskoneesta.

Ilmavoimien mukaan vuonna 2019 Venäjän lentotoiminta kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä säilyi vuonna 2014 tapahtuneen turvallisuusympäristön muutoksen jälkeisellä keskimääräisellä tasolla.

Aktiivisimmillaan Venäjän lentotoiminta Suomenlahdella oli vuonna 2017. Viime vuonna lentotoimintaa oli hieman vähemmän kuin vuonna 2018, mutta noin 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015, jota on käytetty vertailutasona.

Venäjän_lentotoiminta_2019Oheinen kaavio kuvaa Venäjän lentotoiminnan kehitystä kansainvälisessä ilmatilassa Suomenlahden yllä vuosina 2015–2019 (Kunkin vuoden sinisen palkin korkeus on suhteutettu vuoden 2015 lentojen määrään, joten siitä saa käsityksen puutteellisin tiedoin lennettyjen lentojen määrällisestä kehityksestä.)

Puutteellisin tiedoin tehtyjen lentojen osuus Venäjän lentotoiminnasta Suomenlahdella oli vuonna 2019 noin 39 prosenttia. Puutteelliset lentotiedot voivat tarkoittaa lentoa ilman ilmailukanavissa julkaistua lentosuunnitelmaa, lentoa ilman toisiotutkavastainta tai lentoa ilman radioyhteyttä lennonvarmistuselimiin.

 Suomenlahdella on suhteellisen kapea kansainvälisen ilmatilan kaistale, jonka kautta. venäläiset lentävät mm. huoltolentoja Liettuan ja Puolan välissä sijaitsevaan Kaliningradin tukikohtaansa.

Ilmavalvonta_2016Suomen Ilmavoimien alueellisen koskemattomuuden valvonta (AKV) ulottuu satoja kilometrejä Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle. Valvontaa suoritetaan eri puolille maata sijoitetuilla liikkuvilla ja kiinteillä ilmavalvontatutkilla sekä muilla sensoreilla.

Valvonnan tuottamat havainnot kootaan ja analysoidaan Ilmaoperaatiokeskuksen johdolla. Havaittuja koneita saatetaan käydä tunnistamassa lähietäisyydeltä F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjillä.

Tällaisista QRA (Quick Reaction and Alert) -päivystyskoneen lennoista tehdään satunnaisesti äänihavaintoja myös maan pinnalta. Ilmavoimat on lisäksi silloin tällöin julkaissut kuvia koneista, joita näillä lennoilla on käyty tunnistamassa Itämeren alueella.

Lue myös: