Lapin kuntajohtajat vaativat terveysturvallisia matkailukäytäviä Lappiin - tarvitaan nopeita päätöksiä

EFKT_2020_1Lapin kunnat, Lapin liitto ja Lapin Yrittäjät vetoavat valtioneuvostoon, jotta koronaturvalliset matkailukäytävät mahdollistetaan Lappiin, jonka matkailuelinkeino on riippuvainen ulkomaalaisista matkailijoista.  Lapin toimijat julkaisivat riskienhallintamallin, jolla tällainen matkailukäytävä voitaisiin toteuttaa mahdollisimman turvallisesti.

Lappilaistoimijoiden mukaan tulevan talven matkailusesongin perumisella olisi kohtalokkaat vaikutukset Lapin kuntatalouteen. Matkailu on Lapissa miljardibisnes ja sen suora työllisyysvaikutus on noin 10 000 henkilötyövuotta. Koronaviruspandemia on aiheuttanut Lapin kunnille ennusteen mukaan jo yli 60 miljoonan euron loven kuluvan vuoden aikana.

Lapin matkailusta lähes 70 prosenttia on kansainvälisiä matkailijoita ja joulusesonkina heitä on yli 80 prosenttia matkailiojoista. Monien lappilaisten yritysten tuloksesta 80 prosenttia, jopa 90 prosenttia syntyy kansainvälisestä matkailusta.

Lappilaistoimijoiden tavoitteena on mahdollistaa kansainvälinen matkailu Lappiin tulevalla talvikaudella siten, että taudin leviämisriski väestössä, matkailutyöntekijöiden ja matkailijoiden keskuudessa on minimoitu. Jos matkailukausi ei toteudu joutuu jopa 60% matkailuyrityksistä  lopettamaan toimintansa talvikauden loppuun mennessä.

Kittila_paxLapin kunnat esittävät ratkaisuksi koronaturvallisia matkailukäytäviä eli ns. matkailukuplia, johon kuuluisivat kaikki Lapland Airports eli Enontekiön, Ivalon, Kittilän, Kuusamon, Kemi-Tornion ja Rovaniemen lentokentät. Matkustuskuplassa matkailijan kulku on hallittu ja suojaustoimenpiteistä huolehditaan matkan joka vaiheessa.

Riskienhallintamallin ytimessä olisi matkailijan polku, joka keskittyisi asiakasryhmiin, joiden ohjelma on etukäteen tiedossa. Tällaisia asiakkaita ovat ns. ryhmämatkapaketin ostaneet, tyypillisesti tilauslennoilla saapuvat matkailijat, joita palvellaan ryhmissä. Asiakkaiden yhteystiedot tiedetään ja heidän matkaohjelmansa on aikatauluja myöten etukäteen tiedossa.

Asiakkaiden liikkuminen voidaan suunnitella etukäteen ja suorittaan matkapolun kontaktipisteille riskiarvio sekä luoda riskienhallintasuunnitelmat. Riskiarviot tehdään sekä matkailukohdetasolla että jokaisen matkailijaa palvelevan yrityksen tasolla.

Tämä 3. syyskuuta julkaistua toimintamallia on työstetty laajasti. Mukana kehitystyössä ovat olleet mm. Lapin matkailun alueorganisaatioita, Lapin Matkailuelinkeinon liitto (LME), Lapin Kauppakamari, Lapin Liitto, Lapin Sairaanhoitopiiri, elinkeinon edustajia ja Finavia.

Mallin ylimmällä tasolla on viranomaistaso, jossa sekä Lapin Sairaanhoitopiiri että AVI käyttävät ylintä päätäntävaltaa arvioiden kulloistakin riskitasoa. Mikäli riskin arvioidaan esimerkiksi yksittäisen lähtömaan tai asiakasryhmän kohdalta kohonneen, heillä on mahdollisuus edellyttää vieläkin vahvempia suojaamistoimia, lisätä kohteessa tapahtuvaa testausta tai keskeyttää toiminta.

Toimintamallin odotetaan vielä kehittyvät ja tarkentuvan mm. asiaan liittyvien poliittisten päätösten, viranomaisohjeistuksen sekä alalta saadun palautteen pohjalta. Myös tieto itse viruksen käyttäytymisestä lisääntyy koko ajan.

 "Poliittiset päätökset matkailun mahdollistamisesta tulee tehdä pian, koska ulkomaalaiset matkanjärjestäjät vahvistavat tai peruvat ennakkovarauksensa syyskuun aikana", toteaa Lapin matkailuelinkeinon liitto tiedotteessaan.

"Kohtalon hetket ovat nyt", totesi puolestaan Lapin liitto tiedotteessaan.

Lue myös: