Lennonjohtajat: Finavia on tehnyt kyseenalaisia palkanpidätyksiä

SLJY_logo_1Lennonjohtajien mukaan Finavia on ottanut käyttöön kyseenalaiset toimet pidättäessään palkkaa lailliseen työtaisteluun osallistuvilta lennonjohtajilta. Pidätyksiä on lennonjohtajien mukaan tehty suuremmilta summilta kuin normaali palkka olisi ollut. Elokuun 13. alkanut lisätehtäväkielto alkaa SLJY:n mukaan näkymään lähiaikoina.

"Työtaistelupäivien osalta palkkaa on pidätetty liikaa. Finavian noudattaman pidätystavan seurauksena työntekijältä pidätetään palkkaa enemmän kuin hänen palkkansa on. Katsomme tämän laittomaksi työtaistelutoimenpiteeksi", SLJY:n puheenjohtaja Sami Fabritius kertoo.

"On surullista, että turvallisuuskriittisellä alalla toimiva valtionyhtiö alentuu tällaisiin toimintatapoihin. Sinänsä toiminta ei yllätä, tämä on linjassa Finavian tapaan ylipäätänsä hoitaa asioita. SLJY ei aio tästä provosoitua, vaikka se ilmiselvästi on Finavian tavoitteena. Meidän jäsenemme hoitavat edelleen tehtävänsä ammattiylpeydellä ja taaten lentomatkustajien turvallisuuden", Fabritius toteaa.

Lennonjohtajien yhdistys pohtii tiedotteessaan myös olisiko nyt paikka arvioida kriittisesti Finavian johdon kykyä hoitaa laissa määrättyä erityistehtävää.

"Pitäisikö Finavian asemaa lennonvarmistuspalveluiden tuottajana miettiä uudestaan Liikenne- ja viestintäministeriössä meneillään olevan lentoliikennestrategian valmistelussa", Fabritius kysyy?

Suomen aluelennonjohdossa Tampereella 13. elokuuta alkanut lisätehtäväkielto on jatkunut neljä viikkoa ja sillä vastustetaan aluelennonjohdon siirtoa Tampereelta Vantaalle.

Kielto on käytännössä lamauttanut valtaosan aluelennonjohdon kehittämistoiminnoista. Toistaiseksi kiellolla ei ole ollut lentomatkustajille näkyvää haittaa, mikä on ollut SLJY:n tarkoituskin. Yhä lähemmäksi kuitenkin tulee se hetki, jolloin vaikutukset alkavat näkymään myös lentoliikenteen viiveinä.