Lennonjohtajien työehtokiista sovittiin - työtaistelutoimet on peruttu

Aluelennonjohto_1Palvelualojen työnantajat PALTA ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY  hyväksyivät puoli yhden aikaan yöllä valtakunnansovittelijan sovintoesityksen lennonjohtajien uudeksi työehtosopimukseksi.

Sovun löytyminen merkitsee sitä, että kaikki jo päällä olevat työtaistelutoimenpiteet päättyvät ja suunnitellut raukeavat.

Saavutettu ratkaisu noudattaa työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä solmittua Työllisyys- ja kasvusopimusta. Molemmat osapuolet saivat läpi omia näkemyksiään ja niiden kanssa voidaan mennä eteenpäin nyt alkanut työehtosopimuskausi.

Sopimus sisältää maltillisen palkankorotuksen sekä työn tuottavuutta parantavia elementtejä. Neuvotteluita osapuolten välillä käytiin keväästä saakka.