PALTA pettyi lennonjohtajien laajenevaan lakkoon - luvassa viiveitä lentoliikenteelle

ATC_estripPalvelualojen työnantajat PALTA on pettynyt Suomen Lennonjohtajien Yhdistyksen SLJY:n päätökseen laajentaa lakkoa Suomen aluelennonjohdossa. PALTA syyttää lennonjohtajia kykenemättömiksi ratkaisemaan asioita neuvotteluteitse ja muutoin kuin riitelemällä. Lennonjohtajat kummastelevat PALTA:n syytöksiä.

PALTA ja SLJY ovat käyneet työehtosopimusneuvotteluja tammikuusta 2013 lähtien. Kiistaa on myös soviteltu kolmen kuukauden ajan valtakunnansovittelijan toimistossa.

"Olisimme toivoneet, että lennonjohtajat olisivat lakon laajentamisen sijaan tulleet takaisin neuvottelupöytään aidosti rakentavin ajatuksin", toteaa PALTA:n varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto.

"Päätös lakon laajentamisesta kuitenkin valitettavasti osoittaa, että lennonjohtajat ovat ympäröivästä yhteiskunnasta välittämättä valmiita kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, joilla työnantaja saataisiin pakotettua hyväksymään heidän näkemyksensä. Neuvottelutoiminnassa tämä ei tietenkään ole mahdollista", Aarto jatkaa.

"Olemme käyneet työehtosopimusneuvotteluja keväästä saakka. PALTA:n vastaus on ollut jatkuvasti kielteinen oli asia mikä tahansa. Työnantajaliitto on jatkuvasti ajanut neuvotteluja tarkoitushakuisesti umpikujaan", kommentoi SLJY:n puheenjohtaja Sami Fabritius PALTA:n hyökkäystä Lentoposti.fi:lle.

"PALTA ei ole halunnut lähteä kehittämään mitään konkreettisia ehdotuksia. Yksinkertaisesti mikään ei ole kelvannut. Valitettavaa, että PALTA lähtee hyökkäykseen ja julkiseen mollaamiseen, joka tuskin on avuksi jatkoneuvotteluissa", harmittelee Fabritius.

"Lennonjohtajat ovat jo keväällä tulleet työnantajaa vastaan sopimalla pienten lentoasemien 15 prosentin palkanalennuksilla", kertaa Fabritius.


Siirto nyt vai myöhemmin

PALTA:n mielestä lennonjohtajien näyttää olevan vaikea hyväksyä Finavian päätöstä aluelennonjohtoasiassa. Aarto pitää hyvänä, että Finavia teki asiassa ratkaisun.

Aluelennonjohto_1"On selvää, että yhtiön on mentävä eteenpäin. Kuukausien tuloksettomat neuvottelut eivät jättäneet muuta vaihtoehtoa. Finavia toimii vastuullisen yrityksen tavoin hakiessaan tappiollisen lennonvarmistusliiketoiminnan tervehdyttämiseen tähtääviä ratkaisuja. Tämä on tärkeää myös suomalaisen lentoliikenteen kilpailukyvyn kannalta", PALTA:n Aarto päättää.

Lennonjohtajat ovat käyneet neuvotteluja suoraan myös työnantajan Finavian kanssa ennen ilmoitusta työtaistelutoimien laajentamisesta. Finavialle on tarjottu kustannustehokasta kokonaissiirtoa mutta sekin on tyrmätty. Finavian mukaan kahden aluelennonjohtoyksikön ylläpito on kustannustehokkaampaa kuin yhdellä kertaa tapahtuva siirto Helsinki-Vantaalle.

Lennonjohtajat epäilevätkin Finavian tahtoa henkilöstön huomioonottamisessa työpaikkojen siirron yhteydessä.

"On myös olemassa suuri riski henkilöstön väsymisestä. Vuodelle 2014 on luvassa isoja koulutuksia suunnitellun ilmatilamuutoksen myötä ja tähän päälle vielä työpaikkojen siirto", harmittelee Fabritius.


Lisätehtäväkielto laajenee pistelakoiksi

"SLJY ei ole missään vaiheessa halunnut vaikuttaa yhteiskuntaan ja on sen takia käyttänyt lisätehtäväkieltoa vaikuttaakseen neuvotteluihin. Nyt ei enää ole muita vaihtoehtoja kuin siirtyminen käyttämään suurempia laillisia työtaistelutoimia", toteaa Fabritius.

EFES_4Lennonjohtajat ilmoittivat 14. lokakuuta laajentavansa työtaistelutoimiaan Tampereen aluelennonjohdossa. SLJY:n jäsenistö on päivittäin lakossa kello 14.00-16.00 ja 22.00-08.00. Finavian mukaan toimenpiteet saattavat aiheuttaa viiveitä lentoliikenteelle.

Aluelennonjohdossa käynnissä olleen lisätehtäväkiellon aikana työtaistelun alaisia toimia on hoidettu kymmenen esimiestehtävissä toimivan lennonjohtajan voimin. Osa työnantajan edustajista on käytännössä asunut aluelennonjohdon tiloissa.

Normaalissa liikennetilanteessa aluelennonjohdon kaikkien työpisteiden ollessa avoinna kello 14-16 välisenä aikana työpaikalla on 14-16 lennonjohtajaa. Tulevan lakon aikana vahvuuden arvioidaan olevan 4-8 henkeä. Yöaikaan normaalimiehitys on kello 22-00 aikana 7-8 lennonjohtajaa ja lakon aikainen arvio lennonjohtajien määrästä on 2-4.

Taivas_1Finavia ja lentoyhtiöt reitittänevät lakon aikana osan Eurooppaan suuntautuvasta liikenteestä Tallinnan ilmatilaan, joka tullee ruuhkautumaan huomattavasti. Ilmatilan risteävä liikenne kasvaa huimasti, sillä normaalisti osa Helsinki-Vantaan Euroopan liikenteestä kulkee Eurooppaan Ruotsin ilmatilan kautta.

Tallinnan ilmatilassa lentää jo normaalisti suuri määrä Keski-Euroopasta lähteneitä lentoja jotka joudutaan porrastamaan lähes suoraan sivusta tulevaan ja lakon aikana entisestään kasvavaan liikennevirtaan.

Finavia kertoo varmistavansa, että kaikissa tilanteissa Suomen lentoliikennettä johdetaan turvallisesti. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valvoo Finavian toimintaa. Käytännössä valvonta toteutetaan mahdollisina auditointeina ja lennonjohdossa mahdollisesti tehtävien ilmoitusten mukaan.

SLJY edustaa lähes kaikkia lennonjohtajia Suomessa

SLJY_logo_1 Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry on vuonna 1952 perustettu suomalaisten lennonjohtajien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta. Yhdistys on itsenäinen sopimusosapuoli ja edustaa yli 90% suomalaisista lennonjohtajista ja aktiivijäseniä on noin 270.

SLJY ry on lennonjohtajien kansainvälisen kattojärjestön, IFATCA:n (International Federation of Air Traffic Controllers' Associations) perustajajäsen.

Lue myös:

Lentoposti.fi:n artikkeli: Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?