Lennonjohtajille 3-vuotinen työehtosopimus - ratkaisu tukee Fintraffic ANS:n kilpailukykyä

ANSF_ATCC_HELLennonjohtajien työehtosopimuksen sopimusosapuolet Palvelualojen työnantajat Palta ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ovat 21.5.2021 sopineet kolmevuotisesta työehtosopimusratkaisusta. Työehtosopimus uusittiin ajalle 19.5.2021–30.4.2024.

 "Työehtosopimusneuvottelut ja solmittu työehtosopimus ovat osoitus lennonjohtajien rakentavasta vastuunkannosta keskellä ilmailun historian suurinta kriisiä. Ratkaisu tukee sekä Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n kilpailukykyä EU:n suorituskykytavoitteita tavoiteltaessa, että lennonjohtajien työllistymistä tulevaisuudessa", toteaa toimitusjohtaja Raine Luojus Fintraffic Lennonvarmistus Oy:stä.

 "Saavutettu työehtosopimusratkaisu on tasapainoinen kokonaisuus osapuolille ottaen huomioon yrityksen erittäin vaikean tilanteen koronapandemian keskellä. Olemme tyytyväisiä, että löysimme yhteisen ratkaisun, joka luo vakautta ilmailualalle koronapandemiasta toivuttaessa", sanoo neuvottelujohtaja Hanne Salonen Paltasta.

 Kolmevuotinen sopimuskausi tuo ennakoitavuutta ja mahdollistaa pitkäjänteisen työskentelyn yhtiön negatiivisen talouskehityksen suunnan muuttamiseksi ja auttaa koko toimialan palautumisessa nykyisestä kriisistä. Neuvotteluiden erityispiirre oli niiden käyminen kokonaan Teamsin välityksellä.

"Neuvottelun lähtökohta oli alun alkaen hyvin vaikea; olen tyytyväinen, että tästä huolimatta pääsimme työehtosopimusratkaisuun, joka on oikeudenmukainen ja tasapainoinen. Saavutettu sopimus kantaa koronapandemian aiheuttaman kriisin yli ja mahdollistaa työyhteisömme kehittämisen yhdessä työnantajamme Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n kanssa", kertoo SLJY:n pääluottamusmies Katariina Syväys.

Lue myös: