Lennontallentimille ja niiden ULD-paikantimille entistä pidempi toiminta-aika

dk180_underwater_locator__dukaneseacomEuroopan lentoturvallisuusviranomainen EASA on julkistanut ehdotuksensa lennontallenninten ja niihin liittyvien vedessä toimivien ULD-paikannuslaitteistojen pidemmälle toiminta-ajalle ja paremmalle paikannettavuudelle. Vauhtia hankkeelle on antanut Malaysia Airlinesin Boeing 777 -koneen katoaminen.

EASA:n ehdotuksen mukaan vedenalaisten paikantimien (ULD, Underwater Location Device) tulisi toimia nykyisen 30 vuorokauden sijaan 90 vuorokautta. Valtamerten yllä lentävien koneiden paikantimien lähettimien kantaman pitäisi myös olla nykyistä pidempi. Tällaisia laitteita on jo tarjolla, kuten otsikkokuvan ULD-paikannin Duane Seacom DK180.

EASA_logo_1Vaihtoehtoisesti koneet voitaisiin varustaa laitteistoilla, joiden avulla onnettomuuspaikka voitaisiin paikantaa kuuden merimailin tarkkuudella. Ehdotuksen mukainen toiminta-aika vaadittaisiin vaiheittain vuoden 2018 alusta lähtien. ULD-laitteiden osalta ehdotus tulisi voimaan vuonna 2019.

Näiden lisäksi EASA ehdottaa suurempien yli 27 000 kg:n painoisten lentokoneiden ohjaamoäänten tallentimen (CVR) toiminta-ajan kasvattamista 20 tuntiin. Nykyisin ohjaamokeskustelut tallentuvat vain kahden tunnin ajalta ennen tallenteen yli pyyhkiytymistä.

Ehdotuksen mukaan tallennusaikaa olisi nostettava isoissa koneissa vuodesta 2020 alkaen ja pienempiin riittäisi yhä nykyinen kahden tunnin aika. 

pinglocator_tpl25_net_usnavyEri viranomaistahojen päätöksiä on vauhdittanut erityisesti maaliskuussa kadonneen Malaysian Airlinesin Boeing 777 -matkustajakoneen katoaminen. Aihetta tosin oli pohdittu jo ennen tätä tapausta.

Lennon MH370 etsinnöissä aluksen perässä hinattavalla TPL-laitteella (Towed Pinger Locator, kuvassa oiekalla) havaittiin koneeseen mahdollisesti liittyvä äänisignaali. Se kuitenkin hiipui, koska ULD-paikantimen 30 vuorokauden toiminta-aika oli ylittynyt.

"Malaysian Airlinesin traaginen lento MH370 osoittaa ettei turvallisuutta voi ottaa itsestäänselvyytenä. Ehdotettujen muutosten on määrä parantaa turvallisuutta parantamalla lennontallenninten saamisella tutkijoiden käsiin",kommentoi EASA:n johtaja Patrick Ky.

Euroopan komission hyväksyessä EASA:n ehdotuksen se tulisi voimaan EASA:n jäsenvaltiossa koskien niihin rekisteröityjä helikoptereita ja lentokoneita.