Lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon on haettavissa 900 000 euron valtionavustus

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö on julkistanut haettavaksi valtionavustukset Finavia Oyj:n lento-asemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin vuodelle 2021. Painopiste on matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa toimissa.

Valtionavustuksiin on käytettävissä 900 000 euron määräraha ja kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee ja arvioi määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä.

Mikäli avustusmääräraha ei riitä kaikille hakijoille, avustus kohdennetaan hakemusten keskinäisen arvioinnin perusteella siten, mikä parhaiten tukee hakukierroksen tavoitteita.

Avustus on suunnattu alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja parantaa alueellista saavutettavuutta.

Hakemusten arvioinnin painopiste on matkustaja-ja reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa toimenpiteissä. Avustuksen kohdentamisen arvioinnissa on otettu huomioon myös valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelmavuosille 2021-2032

Myönnettävän avustuksen edellytyksenä on, että lentoasemalla on säännöllistä reitti- tai tilausliikennettä suomalaisiin tai ulkomaisiin kohteisiin tai kohteista.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. harjoitettavan toiminnan taloudellisiin edellytyksiin ja kannattavuusnäkymiin lähitulevaisuudessa sekä suunnitelmiin toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi arvioidaan lentoaseman nykyistä toimintaa ja sitä millaisia toimijoita lentoaseman toiminta palvelee.

Toimintatukea ei voi myöntää lentoasemille, joiden keskimääräinen vuotuinen matkustajaliikenteen määrä kahdentuen tosiasiallista myöntämistä edeltäneen tilivuoden   aikana oli yli 20000 matkustajaa.

Toimintamenojen osalta avustus on tarkoitettu yhden vuoden ajanjaksolle. Avustus on tarkoitettu tukemaan toiminnan kehittämistä, eikä osaksi hakijan toiminnan pysyvää rahoitusta. Lisäksi avustusta ei ole tarkoitettu alueellisen lentoasematoiminnan suunnitteluun tai aloittamiseen vaan jo käynnissä olevan toiminnan jatkumiseen ja kehittämiseen.

Ministeriö myös seuraa jo myönnettyjen tukien vaikuttavuutta. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa ohjeiden mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriöön viimeistään 7. toukokuuta 2021 kello 16.15.

Ministeriö on myöntänyt vuosina 2018 ja 2020 tukea Etelä-Suomen lentokentille. LVM:n mukaan tukia myönnettäessä on otettu huomioon eduskunnan 4. huhtikuuta 2018 antama lausuma koskien toimenpiteitä Malmin lentokentän korvaavien lentopaikkatoimintojen turvaamiseksi. Ilmailutoiminta Malmin lentoasemalla keskeytyi 14. maaliskuuta 2021.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausuma, jonka eduskunta hyväksyi kuului seuraavasti: "valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä".