Lomakausi täytti Finnairin koneet - matkustajakäyttöaste jo 90 prosenttia

Finnair_A350_LWKFinnairin kuukausittainen  matkustajamäärä nousi heinäkuussa kaikkien aikojen ennätystasolle. Suomalaisyhtiö kuljetti heinäkuussa 1 447 400 matkustajaa eli 12,4 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi heinäkuussa 10,7 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 12,2 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 1,2 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 89,6 %:iin.

Aasian liikenteessä matkustajakäyttöaste oli 90 prosenttia, joka oli kuitenkin  0,7 prosenttia alempi kuin vuotta aiemmin.  Myös Pohjois-Amerikan reiteillä käyttöaste oli korkeat 92,6 prosenttia, mutta laskua edellisvuoteen oli 1,3 prosenttia.

 Kolme uutta Airbus A350-900 -koneen kasvattivat kapasiteettia kaukoliikenteessä. Koneita tuli lisää laivastoon joulukuussa 2018 sekä helmi- ja huhtikuussa 2019.

A350_x3_A330Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 12,1 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui etenkin lisävuoroille Hong Kongiin ja Osakaan. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi edellisvuoteen verrattuna 29,2 % maaliskuussa avatun uuden Los Angelesin reitin vuoksi.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 5,8 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston kasvu yhdellä Airbus  A321 -lentokoneella vertailukaudesta ja lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita.

Lisäkapasiteetti kohdistui lisävuoroille Tukholmaan, Pietariin, Lontooseen ja Moskovaan sekä uusiin kausittaisiin kohteisiin kuten Hannoveriin, Trondheimiin ja Bolognaan.

Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 8,8 %. Tähän vaikutti muun muassa se, että viime vuoden vastaavana ajankohtana Tampereen lentokenttä oli osittain suljettuna.

 Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 11,2 % Aasian-liikenteessä, 27,4 % Pohjois-Amerikan liikenteessä, 10,4 % Euroopan-liikenteessä ja 10,1 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 90,0 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 92,6 %, Euroopan-liikenteen 89,5 % ja kotimaan liikenteen 69,6 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 10,8 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 21,5 %, Euroopan-liikenteessä 12,6 % ja kotimaan liikenteessä 10,3%.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat heinäkuussa 15,1 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 4,2 %. Maailmanlaajuinen rahtimarkkinoiden lasku vaikutti heinäkuun kannettuihin rahtikiloihin.

Finnairin lennoista 78,4 % (77,4 %) saapui heinäkuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2019

 

  Heinäkuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 1 447,4  12,4  8 505,9  9,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj, 4 368,8  10,7  27 345,9  12,4 
Myydyt henkilökilometrit milj, 3 914,5  12,2  22 420,4  10,2 
Matkustajakäyttöaste % 89,6  1,2p  82,0  -1,7p 
Rahti ja posti tn 14 782,6  4,0  96 808,6  13,8 
Tarjotut tonnikilometrit 633,7  10,5  3 998,2  11,7 
Myydyt tonnikilometrit 443,5  10,0  2 619,7  11,0 
         

Aasian reittiliikenne
       
Matkustajat 1 000 249,1  10,8  1 493,3  5,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj, 2 086,3  12,1  13 534,0  10,4 
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 876,9  11,2  11 299,3  5,7 
Matkustajakäyttöaste % 90,0  -0,7p  83,5  -3,8p 
         

Euroopan reittiliikenne
       
Matkustajat 1 000 1 017,8  12,6  5 360,8  12,6 
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 789,0  5,8  10 348,1  12,9 
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 601,9  10,4  8 390,1  13,6 
Matkustajakäyttöaste % 89,5  3,7p  81,1  0,5p 
         

Pohjois-Amerikan reittiliikenne
       
Matkustajat 1 000 49,2  21,5  261,4  25,2 
Tarjotut henkilökilometrit milj, 400,6  29,2  2 303,1  29,1 
Myydyt henkilökilometrit milj, 371,0  27,4  1 985,8  29,4 
Matkustajakäyttöaste % 92,6  -1,3p  86,2  0,2p 
         

Kotimaan reittiliikenne
       
Matkustajat 1 000 131,3  10,3  1 390,5  1,0 
Tarjotut henkilökilometrit milj, 92,8  8,8  1 160,6  2,8 
Myydyt henkilökilometrit milj, 64,6  10,1  745,2  0,7 
Matkustajakäyttöaste % 69,6  0,9p  64,2  -1,3p 
         

Rahtiliikenne
       
- Euroopan rahtiliikenne tn 2 969,5  60,6  18 983,0  69,1 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 308,2  9,3  7 456,0  36,1 
- Asian rahtiliikenne tn 10 463,8  1,7  70 019,0  11,3 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 41,2  14,2  350,5  9,7 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 14 782,6  10,5  96 808,6  21,1 
Rahtilento tn** 0,0  0,0  0,0  0,0 
Kokonaisrahti- ja posti tn 14 782,6  4,0  96 808,6  13,8 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 169,0  13,9  1 078,5  16,8 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 93,1  2,6  613,2  13,8 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 169,0  15,1  1 078,5  18,2 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 93,1  4,2  613,2  15,6 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 55,1  -6,1p  56,9  -1,5p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 52,5  -4,7p  55,6  5,5p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 59,1  -8,5p  61,7  -3,6p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,1  -5,8p  56,9  -1,3p 

 

  * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 
** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä) 

  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä 

  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

 

  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä