LVM:n työryhmä esittää ostoliikenteen hankintaa kotimaan lentojen turvaamiseksi

LVM_1Maakuntien lentoliikennettä selvittänyt työryhmä esittää, että valtio ostaisi lentoliikennettä Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoasemille vuoden 2021 loppuun saakka. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle 30.9.2020.

Työryhmä katsoo, että koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa on tarpeellista tehdä ratkaisuja, joilla turvataan lentoliikenteen ennakoitavuus näille vientivetoisille alueille.

Työryhmän ehdotus on, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficom käynnistäisi välittömästi lentoliikennepalvelujen hankinnan Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoasemille. Hankintaan liittyvä kilpailutus kestäisi arviolta kolmesta kuuteen kuukautta.

Finnair on jo ilmoittanut, että se palauttaa kyseisille maakuntakentille joitakin viikkovuoroja lokakuun 2020 lopusta maaliskuun 2021 loppuun saakka. Tarkoitus on, että valtion ostamat lentoyhteydet käynnistyisivät Finnairin liikenteen päätyttyä.

Kilpailutuksen jälkeen vuoden 2021 loppuun voimassa oleva tilapäisratkaisu tarjoaisi aikaa pidemmän aikavälin ratkaisulle sekä uusien markkinaehtoisten mallien kehittämiseen koronapandemian aiheuttaman akuutin kriisitilanteen yli.

"Pääasia on, että kansantalouden kannalta tärkeät kohteet pysyvät saavutettavina korona-aikanakin. Tuki pitää yhteydet yllä, mutta ennakkotapausta tai pysyvää mallia tästä ei ole tarkoitus tulla" , toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka maakuntakentille ehdotetusta tuesta.

Työryhmä korostaa, että tuki olisi tilapäisratkaisu. Suomen ja alueiden saavutettavuutta on ensisijaisesti tarkasteltava ja kehitettävä pitkäjänteisesti valtakunnallisessa 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, jota koskeva selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2021.


Alueilla odotetaan nopeita toimia ja jatkuvuutta

Työryhmän edustajat korostavat välittömiä toimenpiteitä sekä näkymää tulevaisuuteen. Lentoliikenteen merkitys korostuu alueiden elinkeinoelämän, työllisyyden ja matkailun näkökulmasta.

"On ilahduttavaa, että yhteys näiden viiden maakunnan ja kansainvälisten kenttien välille saadaan luotua uudelleen. Meillä ei ole varaa menettää työpaikkoja, kansainvälistä markkinaosuutta, kauppaa tai kumppaneita millään toimialalla", sanoo Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutupäällikkö Sari Moisanen.

"Keski-Suomi on voimakkaasti viennistä elävä maakunta. Tietoa tulevista lennoista tarvitaan nopeasti ja pitkäjänteisesti, sillä toimivat lentoyhteydet ovat välttämättömät vientiyrityksille, yritysten toiminnan kehittämiselle ja tulevaisuuden investoinneille", toteaa Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Myös Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen korostaa lentoyhteyksien merkitystä matkailun ja elinkeinoelämän näkökulmasta.

"Toivon lentoliikenteen kilpailutuksen käynnistyvän nopeasti, että ensi kesä- ja syyskauden lentovuorot saadaan tietoon. Kansainvälisen matkailun myynnille on elinehto pitkäjänteiset, toimivat lentoyhteydet. Aiheellisesti matkailusektori ja muu elinkeinoelämä odottavat, että mahdollisimman pian saadaan riittävä varmuus myös ostopalvelukauden jälkeiseen aikaan".

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen painottaa katseen suuntaamista tulevaisuuteen.

"Oleellista on se, että saadaan lennot nyt käynnistymään ja luotua toimijoille näkymää tulevaisuuteen. Yhdenkään yrityksen sijoittuminen ja investoinnit Suomeen eivät saa jäädä kiinni maakuntien heikoista lentoliikenneyhteyksistä. Tämän on oltava ohjenuora myös jatkossa". 

Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg muistuttaa yhteistyöstä jatkossakin.

"Alueemme vientiteollisuuden näkökulmasta olen tyytyväinen, että liikenne käynnistyy ja ylimenokauden ratkaisu on turvattu. Pitää kuitenkin muistaa, että meidän tulee yhteistyössä edelleen tehdä töitä lentoliikenteen jatkuvuuden turvaamiseksi", sanoo Sandberg.

Valtion tuesta päätetään vuoden 2021 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto toimivaltaisena viranomaisena käynnistää lentoliikennepalvelujen hankinnan.


Maakuntien edustajat mukana työryhmässä

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 21.8.2020 työryhmän arvioimaan Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoliikenneyhteyksiä ja miten ne voidaan turvata korona pandemian aikana. Työryhmän toimiaika päättyi 30.9.2020.

Alueiden lentoliikennettä arvioivan työryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Pilvi Torsti ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala.

Työryhmässä jäseninä olivat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Kajaanin kaupungin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen, Meri-Lapin seutupäällikkö Sari Moisanen ja Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

 

Lue myös: