Malmin lentokenttäkokonaisuuden suojeluhakemus päivitettiin

Malmin-lentoasema-ilmasta_2Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) päivitti ELY-keskukselle lokakuussa 2015 jättämäänsä Malmin lentokentän suojeluhakemusta. ELY-keskukselle on saatettu tietoon alkuperäisen hakemuksen jättämisen jälkeen esiin noussut kansainvälinen huoli lentokenttäkokonaisuuden arvon säilymisestä.

ELY-keskukselle toimitetussa päivityksessä on jälleen nostettu esiin myös useat suojelua edellyttävät kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on sitoutunut. Suojeluhakemuksessa lentokenttää esitetään edelleen suojeltavaksi toimivana ilmailukokonaisuutena.

Maaliskuussa 2016 Euroopan johtavan kulttuuriperintöjärjestön Europa Nostran ja Euroopan investointipankin instituutin asiantuntijapaneeli valitsi Malmin lentokentän yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta. 
 
Nostra_Malmilla_3Europa Nostran asiantuntijatyöryhmä nosti vierailullaan kesäkuussa 2016 erityiseen arvoon Malmin elävän, toimivan lentokenttäkokonaisuuden. Asiantuntijat palaavat Suomeen syyskuussa jatkamaan keskustelua ja auttamaan suojelun valmistelussa.

Suojeluhakemuksen täydennyksessä MLY nosti esiin kolme Suomea velvoittavaa sopimusta. Ne ovat yleissopimus Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelusta, Eurooppalainen maisemayleissopimus sekä Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta.

Malmi on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja ainoa vapaalla aikataululla palveleva kansainvälinen lentoasema 150 km säteellä pääkaupunkiseudusta. Malmin kentän merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään lentoliikenteen kasvaessa.
 
Malmi_77v_HelsinkiTXTLentokenttästrategiaa koskevassa lausunnossaan (LiVL 2/2016) eduskunnan liikenne -ja viestintävaliokunta onkin todennut: "Maakuntakenttien toimintamahdollisuuksia tulee myös kehittää strategian yhteydessä erityisesti mielessä pitäen myös suorat ulkomaanlennot ja jopa kaukolennot sekä lähempänä keskustaa olevien pienien lentokenttien, kuten Malmin ja Bromman, toimintamahdollisuudet."
 
Museoviraston antaman lausunnon mukaan ilmailukäytön jatkaminen on ainoa keino turvata kokonaisvaltaisesti lentoaseman kulttuurihistoriallisten merkitysten säilyminen.
 
Malmi_77v_avajaisetMyös Helsingin kaupunginmuseon yleiskaavaehdotuksesta antamassa lausunnossa todetaan eheän kokonaisuuden merkitys Malmin kentän kulttuuriarvolle. Sen mukaan Malmin lentokentän rakentamistehokkuus tulee olla sellainen, että kentän historiallinen todistusvoima rakennuksineen ja kiitoteineen voidaan säilyttää.


Suojeluhakemus perustuu kansalaisten tahtotilaan
 
Malmin lentoaseman ystävät pyrkii löytämään kaikkia tahoja hyödyttävän ratkaisun Malmin lentokenttäasiaan. Suojelulla halutaan taata ilmailukäytön säilyminen ja mahdollistaa toiminnan laajentaminen ja kehittäminen Helsingin ja Suomen hyödyksi
 
Timo_Hyvonen_EFHF_2015”Kymmenien vuosien aikana tehdyt mielipidemittaukset ovat toistuvasti osoittaneet kansalaisten haluavan säilyttää Malmin lentokentän ilmailukäytössä. Säilyttämistä vaativan adressin on allekirjoittanut nyt jo lähes 80 000 kansalaista. Suojeluhakemus perustuu tähän kansalaisten tahtotilaan.”,sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen.
 
”On erikoista, että kaupungin ylin johto väistää nämä faktat vedoten valtuutettujen enemmistöön, kun kyseessä ovat puoluelinjaukset ja pakottavat ryhmäpäätökset. Asia mitataan kevään kuntavaaleissa, jotka tulevat Helsingissä olemaan yleiskaava- ja Malmivaalit”.

Lue myös: