Metsäpalojen lentotähystyskausi käynnistyi - laajamittaiset palolennot alkavat vasta myöhemmin

AVI_reitti1_2022Vuoden 2023 ensimmäinen metsäpalojen tähystyslento lennettiin viikonloppuna 22.-23. huhtikuuta Varsinais-Suomen maakunnan alueella. Tähystyslentojen laajamittaisempi käynnistyminen ei ole vielä ajankohtaista nykyisten sääennusteiden valossa. 

Tulevaan metsäpalojen tähystyskauteen valmistaudutaan vielä kevään 2023 aikana koulutus- ja harjoitustoiminnalla. Tavoitteena on mm. kehittää tähystyslentokoneiden ja pelastuslaitosten välistä yhteistoimintaa siten, että toiminta oikeassa metsäpalotilanteessa on tehokasta ja turvallista.

Palolento_OHCAMMetsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Toiminnalla pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.

Maastopalojen esiintymiseen vaikuttavat useat tekijät. Näitä ovat esimerkiksi maaston kuivuus, luonnonilmiöt kuten salamointi, sekä merkittävässä määrin ihmisen toiminta.

Palolennot_2023Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Lentoja tehdään 22 reitillä metsäpaloriskeihin perustuen huhti-syyskuun välisenä aikana. Lennot toteuttaa yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.

Tähystyslennot ovat pelastustoimen tehtäviä. Niitä suoritetaan säännöllisesti sekä riskiperusteisesti metsäpalovaroituskauden aikana. Lisäksi lentoja voidaan suorittaa alueen pelastusviranomaisen pyynnöstä, kun kyseessä on esimerkiksi epäselvän savuhavainnon tarkastaminen.

Vuonna 2022 lennettiin 370 metsäpalojen tähystyslentoa. Näiden lisäksi tähystyslentokoneet suorittivat 22 savuhavainnon tarkastuslentoa pelastuslaitosten erillisestä pyynnöstä. Tähystyslentokoneet tekivät vuonna 2022 72 maastopalohavaintoa.

Lue myös: