MH17-turmapaikan tutkinta etenee - maailma tuomitsi iskun

MH17_1_OSCE MH17-lennon uhrit on siirretty ensin Harkovaan ja seuraavaksi Hollantiin. Koneen lennontallentimet on luovutettu tutkijoille. Maailma on tuominnut alasampumisen YK:n turvaneuvostossa ja myös kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n ja siviili-ilmailujärjestö ICAO:n tiukkasanaisilla lausunnoilla. Myös ICAO:n tutkijat ovat saapuneet Ukrainaan.

Ukrainassa alasammutun Malaysia Airlinesin lennon MH17 uhrien pois kuljettamisesta on onnistuttu sopimaan. Malaysia Airlines kertoo tehneensä työtä taustaulla ja on onnistunut sopimaan alueesta vastuussa olevan Alexander Borodain kanssa tarvittavista toimista.

Turmassa kuolleita on nyt kuljetettu Torezista jäähdytetyissä tavaravaunuissa Harkovaan, jossa vastaanottamassa oli Hollannin edustajia. Separatistien mukaan junassa olisi pitänyt olla jopa 282 turman uhria, mutta hollantilaisten mukaan määrä oli pienempi eli 200.

Seuraavaksi vainajat lennätetään Hollannin C-130 Hercules -kuljetuskoneella Amsterdamiin ja tarvittavien selvitysten jälkeen edelleen eteenpäin.

Malaysia Airlines sai sovittua myös lennontallentiemien luovuttamisesta ja ne on toimitettu Malesian edustajille Donetskissa. Tuoreimpien tietojen mukaan tallentimet ovat matkalla Englantiin tutkittaviksi.

Kansainvälisille tutkijoille on myös luvattu turvallinen pääsy turmapaikalle.

"Työtä on edelleen paljon ja se tarvitsee jatkuvaa kommikointia ja hyvää uskoa. Bodorai ja hänen alaisensa ovat toistaiseksi olleet yhteistyöhaluisia", kertoo Malesian päämisteri Najib Razak tuoreimmassa lausunnossaan.

"Meidän täytyy tietää mikä pudotti koneen ja kuka on siitä vastuussa, jotta oikeus voisi toteutua", päätti Razak.

Malaysia Airlines on ilmoittanut vaihtavansa turmalennon numeron 25. heinäkuuta lähtien. MH17 jää historiaan ja lennot Amsterdamista Kuala Lumpuriin lennetään jatkossa lennonnumerolla MH19.

Boeing 777-200ER -koneen maahansyöksyalueella on kuitenkin ehditty jo tehdä laajamittaista raivausta mm. autonosturia ja moottorileikkureita hyväksi käyttäen. ETYJ:n ryhmä on ollut alueella. Mediassa on levinnyt kuvia hylyn osista, joissa vaikuttaisi olevan jälkiä Buk M-1 ilmatorjuntaohjuksen esisirpaloidun 70 kilon taistelukärjen räjähdyksestä

New York Timesin kuvia taistelukärjen sirpalevaikutuksesta: artikkeli.

Maailma tuomitsee iskun

YK_logoYhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto on antanut päätöslauselman 2166 (2014) koskien lentoturmaa. YK peräänkuuluttaa yksimielisesti vastuuta, vapaata pääsyä turmapaikalle sekä lopettamaan sotatoimet.

Turvallisuusneuvosto on YK:n vaikutusvaltaisin elin, koska jäsenvaltioilla on velvollisuus toimeenpanna sen tekemiä päätöksiä. Turvallisuusneuvostossa on viisi pysyvää ja kymmenen vaihtuvaa jäsentä.

YK tuomitsee päätöslauselmassaan vahvasti Malaysia Airlinesin lennon MH17 alasampumisen, joka johti 298 ihmishengen menetykseen sekä ilmaisee syvimmän osanottonsa uhrien omaisille.

YK_turvallisuusneuvosto_1Päätöslauselma antaa tukensa perusteelliselle ja riippumattomalle kansainväliselle onnettomuustutkinnalle, joka suorietetaan siviili-ilmailun sääntöjen mukaisesti.

Turvallisuusneuvosto ilmaisi myös huolensa tiedoille, jonka mukaan turmapaikalle pääsyä on rajoitettu.YK vaatii aluetta hallinnoivien sotilaiden pidättäytymistä turmapaikan sotkemisesta ja alueelle pääsyn epäämisestä sekä takaamaan tutkijoiden turvallisuuden. Turman uhreja on lauselman mukaan kohdeltava asianmukaisesti.

Päätöslauselma sisältää myös kohdan, jossa vastuulliset vaaditaan löydettäväksi ja tuomiolle.

YK muistuttaa myös kaikkia ICAO:n jäsenvaltioita huomioimaan kansainväliset sopimukset, standardit ja käytännöt, jotka takaavat siviili-ilmailun turvallisuuden. Vastaavat tapahtumat estääkseen YK:n turvallisuusneuvosto vaattii toimijoita pidättäytymään väkivallanteoista siviili-koneita kohtaan.

Viimeisenä kohtana turvallisuusneuvosto ilmoittaa seuraavansa tilanteen kehittymistä.

 

IATA: Hirvittävä rikos ja hyökkäys lentoliikennettä vastaan

"MH17 tragedia on törkeä. Viikonlopun kuluessa varmistui, että matkustajat ja miehistö ovat hirvittävän rikoksen uhreja. Tapahtumat ovat myös hyökkäys lentoliikennettä vastaan, joka on rauhan väline", jyrähti Kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n johtaja Tony Tyler.

IATA_Tony_Tyler_2"Lentoyhtiöt ja hallitukset tukevat yhteistyössä maailman lentoliikenteen saavutettavuutta. Lentoyhtiöt kuljettavat matkustajat ja rahdit. Hallitukset ja ilmaliikennepalvelun tarjoavat kertovat käytettävissä olevat reitit ja niiden mahdolliset rajoitukset. Lentoyhtiöt noudattavat annettuja ohjeistuksia".

"Niin tehtiin myös MH17:sta kanssa. Malaysia Airlinesin lento oli tunnistettu kaupallisen liikeneteen koneeksi. Sen alasampuminen vilkkaalla lentoreitillä ja turvallisella korkeudella oli täysin kansainvälisten lakien, standardien ja sopimusten vastaista".

"Kiveäkään ei tule jättää kääntämättä, jotta vastaavat tapahtumat eivät koskaa toistuisi. Kenenkään ei tule ampua ohjuksia kohti siviilikoneita - ei hallitusten eikä kapinallisten. Hallitusten on otettava johto käsiinsä arvioitaessa ilmatilan riskejä.Ilmailualan toimijoiden on tehtävä kaikkensa tukeakseen valtioita ICAO:n kautta edessä olevan vaikean työn edessä", päätti Tyler.

 

Kansainväliset onnettomuustutkijat ovat saapunet Ukrainaan

ICAO_logoKansanvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n lento-onnettomuustutkijat ovat saapuneet Ukrainaan ja aloittavat yhteistyön ukrainalaisten kanssa tutkimaan MH17-turmaa.

"ICAO:n onnettomuustutkijat ovat Ukrainassa kansallisen viranomaisen avunpyynnin seurauksena", kommentoi ICAO:n neuvoston puheenjohtaja Olumuyiwa Benard Aliu.

Ukrainan onnettomuustutkinnasta vastaava NBAAII (Ukrainian National Bureau of Incidents and Accidents Investigation of Civil Aircraft) jätti avunpyyntönsä ICAO:lle 18. heinäkuuta.

"Heidän työnsä perustuu ICAO:n Annex 13:sta, jonka tavoitteena on selvittää syitä ja antaa suosituksia joiden avulla vastaavat onnettomuudet voidaan välttää. Pitkään ja kärsivällisyyttä vaativaan prosessiin tarvitaan yhteistyötä ja kaikki tuki on tervetullutta".

"ICAO tuomitsee aseiden käytön kansainvälistä siviili-ilmailua vastaan", jyrähti myös Aliu.