MLY: Helsingin kaupunginhallituksen yleiskaavavalituslausunnossa virheitä

Malmi_ilmasta_2016Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) antoi 9. elokuuta 2017 vastaselityksen Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin kaupunginhallituksen lausuntoon yleiskaavavalituksista. MLY:n kertoo kommentoineensa vastaselityksessä lukuisia kaupunginhallituksen lausunnon virheitä. Yhdistyksen mukaan samat virheet ovat toistuneet koko yleiskaavatyön ajan korjausehdotuksista ja lausunnoista huolimatta.

"Helsingin kaupunginhallituksen lausunto on hämmentävä. Yleiskaavatyön aikana lausunnoissa, vuorovaikutustilaisuuksissa ja valituksissa korjatut virheet toistetaan jälleen kerran”, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Timo Hyvönen.

”Valmistelussa on hutiloitu ja lausunto on valmisteltu karkean piittaamattomasti. Asioita perustellaan kehäpäätelmänä kaupungin omilla, virheellisillä tulkinnoilla”.

Timo_Hyvonen_Malmi_2016MLY kommentoi muun muassa kaupungin väitettä, jonka mukaan valtio olisi päättänyt lakkauttaa lentotoiminnan Malmin lentoasemalla viime vuodenvaihteessa.

Todellisuudessa valtio siirsi omia toimintojaan muualle muun lentotoiminnan jatkuessa normaalisti. Valtion lentotoiminnan osuus oli noin 10-20 prosenttia kentän operaatiosta.

Vastaselityksessä MLY huomauttaa myös, että useissa valituksissa korostetut luontoarvot on jätetty jopa oman onnensa nojaan, eikä kenttäalueelta havaittuja äärimmäisen uhanalaisia lajeja ole huomioitu.


Lentoaseman ystävien tavoitteena on yhteinen kehittäminen


MLY pyrkii Malmin lentoaseman toiminnassa edelleen yhteistyöhön ja vuoropuheluun Helsingin kaupungin kanssa. Kaupunkisuunnitteluvirasto on kertonut, että yleiskaavan valmistelun yhteydessä kansalaisilta on tullut yhdeksän ehdotusta, joissa Malmin lentoasema säilyisi ilmailukäytössä asuntorakentamisen kanssa.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5”Olemme aktiivisesti esittäneet kompromisseja asian ratkaisemiseksi ilmailutoiminta säilyttäen. Niitä ei ole vielä huomioitu, ja toivomme edelleen hyvää keskusteluyhteyttä”, sanoo Hyvönen.

”Toivottavasti nyt esitetyt tosiasiat tutkitaan hyvin ja pattitilanne saadaan avattua kaikkien eduksi. Helsingin seutu tarvitsee tulevaisuudessa useampiakin kuin kaksi lentokenttää älykkään liikkumisen ja ilmailun suuren murroksen takia. Valtion ja Helsingin keskustelu esimerkiksi Ilmalan ratapihan ja Malmin vaihtokaupasta pitää avata välittömästi. Haluamme Helsingin parasta, helsinkiläisten enemmistön mielipiteen mukaisesti", toivoo Hyvönen.

”Valituskierrokset kestävät varmasti ainakin seuraavien kuntavaalien yli, joten järkevintä on varmistaa lentoaseman toiminta toistaiseksi. Siihen pyrimme tällä keskustelulla.”


Hallinto-oikeus tutkii asiaa


Helsingin yleiskaavasta on jätetty 50 valitusta ja niitä käsitellään ensin Helsingin hallinto-oikeudessa. Valituksia ovat jättäneet kansalaiset, yhdistykset, Suomen valtio ja monet muut tahot.

Prosessi jatkuu todennäköisesti Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kuten yleiskaava 2002 yhteydessä. Silloin KHO hylkäsi yleiskaavan Malmin lentokentän osalta marraskuussa 2006.

Malmin lentoasemasta on menossa useita pelastushankkeita eri hallintoelimissä. Kansallisesti merkittävänä kulttuuriympäristönä tunnustetun lentokenttäalueen suojeluesitys on edelleen ELY-keskuksen käsittelyssä. Eduskunnan oikeusasiamies tutkii onko päätöksenteko asiassa mennyt oikeassa järjestyksessä.

Lex Malmi -kansalaisaloite on tulossa lähikuukausina eduskunnan käsittelyyn. Helsingin kaupunki on tällä hetkellä sopinut Malmin lentokenttäyhdistys ry:n kanssa lentokentän operoinnista vuoden 2019 loppuun asti.

Vuonna 2017 Helsinki-Malmin lentoasema on ollut edelleen Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä.

MLY:n vastaselitys Helsingin kaupungin lausuntoon yleiskaavasta tehdyistä valituksista (PDF-tiedosto)