NIB rahoittaa Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennusta

HEL_SouthWing_1Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on myöntänyt 150 miljoonan euron lainan lentoasemayhtiö Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennusta ja nykyaikaistamista varten. Laina-aika on 20 vuotta.

Lainalla rahoitetaan Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennustöitä. Näistä toinen on kansainvälisen terminaalin pinta-alan lisääminen 75 000 neliömetrillä. Lisäksi lentoliikennealuetta laajennetaan lentokoneiden uusien seisontapaikkojen, uuden rullauskaistan ja kahdeksan uuden matkustajasillan rakentamiseksi leveärunkoisille lentokoneille. Laajennusprojekti auttaa palvelemaan jatkuvasti kasvavaa matkustajamäärää entistä paremmin.

Rakennustyöt on aloitettu vuonna 2015, ja niiden odotetaan valmistuvan vuoden 2020 loppuun mennessä. Terminaalin ja lentoliikennealueen laajennuksen jälkeen lentoaseman kapasiteetin on ennakoitu kasvavan 20 miljoonaan matkustajaan. Lentoonlähtöjen ja laskeutumisten arvellaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä.

”Investointi parantaa matkustajien saaman palvelun laatua ja vähentää lentoaseman operatiivisia kustannuksia. Toivomme, että tämä vahvistaa Helsinki-Vantaan lentoaseman kilpailuasemaa suosittuna vaihtopaikkana Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Pohjois-Euroopan johtavana kaukoliikenneasemana”, sanoo NIB:n toimitusjohtaja Henrik Normann.

Finavia Oyj vastaa 24 lentoaseman toiminnasta ja tuottaa Suomen lennonvarmistuspalvelut. Finavia palvelee tällä hetkellä yhteensä yli 19 miljoonaa vuosittaista matkustajaa.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) on kahdeksan jäsenmaan (Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro) omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia investointihankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella.