Suomen valtio pääomittaa Finaviaa enintään 318 miljoonalla eurolla - luvassa myös pääomalainaa

Finavia_taloValtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 4.3.2021 myöntää valtioneuvoston kanslialle valtuudet pääomittaa valtion kokonaan omistamaa lentoasemayhtiö Finavia Oyj:tä enintään 318 miljoonalla eurolla.

Eduskunta on vuoden 2021 talousarviossa myöntänyt 350 miljoonaa euroa käytettäväksi Finavian maksuvalmiuden varmistamiseen, ja nyt yhtiöön sijoitettava enintään 318 miljoonaa on osa tätä määrärahaa. Päätöksen toimeenpano edellyttää Euroopan komission hyväksyntää.

Valtioneuvoston kanslia valmistelee lisäksi enintään 33 miljoonan euron pääomalainan myöntämistä Finavialle myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Yhtiö tarvitsee lisäpääomituksen, koska koronaviruksen aiheuttama muutos lentomatkustuksen määrässä on ollut dramaattinen. Pandemian seurauksena matkustajamäärä Finavian lentoasemilla romahti viime vuonna yli 75 prosenttia, ja ennusteiden mukaan kestää vuosia ennen kuin matkustajamäärä palautuu kriisiä edeltävälle tasolle.

TyttiTuppurainen”Valtio sijoittaa pitkäjänteisenä omistajana Finaviaan varoja, jotta voimme varmistaa yhtiön toimintaedellytykset. Finavia on meille strategisen intressin yhtiö. Sekä kansainväliset että Suomen sisäiset lentoyhteydet ovat Suomen kansantaloudelle välttämättömiä”, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen toteaa.

Valtioneuvoston omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä on linjattu, että jokaisen valtionyhtiön perusarvona on oltava yritys- ja yhteiskuntavastuu, ja

yhtiöiden tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon myös toiminnan sosiaaliset, alueelliset ja ympäristölliset vaikutukset. 

Finavialla on kunnianhimoinen vastuullisuusohjelma, jonka ytimessä ovat turvallisuus, kestävä kehitys ja saavutet¬tavuus. Yhtiön lentoasemat ovat hiilineutraaleja. Yhtiö on keskeinen toimija eurooppalaisten lentoasemayhtiöiden yhteisessä sitoumuksessa, jonka tavoitteena on saada Eurooppaan sata hiilineutraalia lentoasemaa vuoteen 2030 mennessä. 

IMG-20201015-WA0011Pääomituksen turvin Finavia kykenee viemään loppuun vuonna 2013 käynnistyneen ja useisiin lentoasemiin kohdistuneen miljardiluokan kehitysohjelmansa, jossa merkittävin keskeneräinen hanke on loppusuoralla oleva Helsinki-Vantaan matkustajaterminaalin laajennus.

Hankkeen on määrä valmistua vuonna 2023. Finavia johtaa ja kehittää Helsinki-Vantaan lentoaseman lisäksi 20:tä verkostolentoasemaa eri puolilla Suomea. Strategisen intressin mukaisesti yhtiön tehtävä on kotimaisten ja kansainvälisten lentoyhteyksien tarjonnan varmistaminen Suomen lentoasemaverkostoa kehittämällä ja ylläpitämällä.

Lue myös: