Northern Coasts -harjoitus näkyy myös ilmassa

NOCO_2010_3Elo - syyskuun vaihteessa alkava kahden viikon mittainen monikansallinen Northern Coasts 2014 -harjoitus (NOCO14) on merivoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus. Siihen osallistuu joukkoja kaikista puolustushaaroista sekä Rajavartiolaitoksesta. Mukana on myös runsaasti ilma-aluksia etenkin Suomesta, mutta myös muista osallistuvista maista.

Northern Coasts järjestetään 29. elokuuta - 12. syyskuuta.
Harjoitukseen osallistuvat alukset tulevat Turkuun elokuun viimeisenä viikonloppuna ja ovat lauantaina 30.8. ja sunnuntaina 31.8. avoinna yleisölle klo 12-16.

Learjet_35_1Suomen ohella harjoitukseen on ilmoittautunut 13 maata: Belgia, Iso-Britannia, Saksa, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Alankomaat, Turkki ja Yhdysvallat.

Vaikka kyseessä on merisotaharjoitus, siihen liittyy toimintaa myös ilmassa. Ilmavoimat osallistuu F/A-18 Hornet, BAE Systems Hawk ja Learjet -koneilla. Maavoimien ilmailua edustavat NH Industries NH90 ja Hughes 500 -helikopterit.

transall_ilmavoimatSaksasta harjoitukseen saapuu Lockheed Orion P-3C -meritoimintakoneen lisäksi Learjet ja Pilatus PC-9 -kalustoa. Jälkimmäiset ovat EIS-yhtiön koneita, jotka toimivat maaleina Saksan puolustusvoimien harjoituksissa.

Lisäksi ennen harjoitusta materiaali- ja miehistökuljetuksia tehdään Transporter Allianz C-160 Transall -kuljetuskoneella.

Ruotsista on mukana Agusta A109 -helikopteri, joka operoi johtoalus Carlskronalta. Yhdysvalloista mukana on Lockheed P-3C Orion -meritoimintakone. Kuljetuksiin osallistuu mahdollisesti Boeing C-40 Clipper (737:n sotilasversio).

NOCO_2010_1Koneiden lukumäärät ja tyypit voivat vielä vaihtua ennen harjoitusta. Vuoden 2010 Northern Coasts -harjoituksessa Orion ja Atlantique -meritoimintakoneet tukeutuivat Turun lentoasemalle (kuva vasemmalla).

Monipuolista harjoittelua

ito13_merivoimatOsallistuminen monikansalliseen harjoitukseen harjaannuttaa palkattua henkilökuntaa, reserviläisiä sekä varusmiehiä kansainvälisen kriisinhallinnan tehtäviin puolustusvoimien kolmannen päätehtävän mukaisesti. Samalla harjoitukseen osallistuminen tukee kansallisen puolustuksemme kehittämistä.

Northern Coasts -harjoituksen päätehtävänä on kehittää osallistuvien joukkojen monikansallista yhteistoimintakykyä. Suomen rannikon matalat ja karikkoiset vedet luovat vaativat olosuhteet harjoitukselle, jossa merivoimien toimintaa tuetaan ilma- ja erikoisjoukkojen operaatioilla.

Harjoituksen kuvitteellisena tilanteena on kriisinhallintaoperaatio, jonka turvallisuusuhkia ovat muun muassa terrorismi, merirosvous ja salakuljetus.

NOCO_2010_4Harjoitukseen osallistuu merivoimista sekä laivastoyksiköitä että rannikkojoukkoja kaikista joukko-osastoista. Harjoituksen kansallisena tavoitteena on harjoittaa merivoimien yksiköitä toimimaan kansainvälisissä merellisissä kriisinhallintaoperaatioissa sekä harjoitella kansainvälisen avun vastaanottoa kansallisessa puolustuksessa.

Lisäksi harjoituksessa edistetään Uudenmaan prikaatin kouluttaman Amphibious Task Unit:in (ATU) NRF-valmiuden (Nato Response Force) saavuttamista. NRF on määrännyt ATU:n reservipooliinsa ensi vuoden alusta, joten harjoituksella tuetaan Suomen rauhankumppanuustavoitteiden toteutumista.

Mukana kaikki puolustushaarat ja Rajavartiolaitos

Kriisinhallinnan suorituskykyjä kehitetään määrätietoisesti osallistumalla monipuolisesti erilaisiin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä kansainvälisiin harjoituksiin. Suomella on hyvä maine kriisinhallinnassa ja osallistuminen aktiivisesti operaatioihin tuo arvokasta kokemusta ja ammattitaitoa, jota hyödynnetään kansallisen puolustamisen vahvistamiseen ja kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön.

Suomesta NOCO14-harjoitukseen osallistuu yhteensä 1500 henkilöä, joista noin 900 palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa, noin 400 reserviläistä ja yli 200 varusmiestä. Kaikkiaan harjoitukseen osallistuu noin 3000 henkilöä.

Osallistujia on kaikista puolustushaaroista sekä rajavartiolaitokselta. Harjoituksen johtaa Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Juha Vauhkonen.

NOCO_2010_2Vuotuinen Northern Coasts  -harjoitus on Saksan merivoimien komentajan omistama monikansallinen kutsuun perustuva sotaharjoitus, jonka isäntämaa vaihtuu vuosittain. Harjoitus on järjestetty vuodesta 2007 alkaen.

Harjoitus on suunnattu NATO-, EU- ja PfP-maille (Partnership for Peace). Viime vuosina siihen on osallistunut 10–15 maata.

Harjoitus on osa Suomen merivoimien vuosisuunnitelman mukaista harjoitustoimintaa. Suomi on osallistunut NOCO-toimintaan vuodesta 2007. Edellisen kerran Suomi isännöi harjoitusta Suomessa syksyllä 2010.

Video Northern Coasts 2010 -harjoituksen ilmatoiminnasta: