Onnettomuustutkintakeskus sai uuden viestintäpäällikön - Sakari Lauriala aloitti tehtävässä

Otkes_1Valtiotieteiden maisteri Sakari Lauriala aloittaa Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) viestintäpäällikkönä 22. elokuuta. Onnettomuustutkintakeskus tekee turvallisuustutkintoja myös ilmailun onnettomuuksista ja vaaratilanteista.

VTM Sakari Laurialalla on monipuolinen kokemus vaativista viestintätehtävistä, mukaan lukien kriisiviestintä. Hän on myös perehtynyt liikenneasioihin. Lauriala on työskennellyt muun muassa Taksiliiton viestintäpäällikkönä, maavoimien tiedotuspäällikkönä sekä yhteysupseerina rauhanturvatehtävissä.

Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikön virka oli julkisessa haussa 23.6.−13.7.2016. Virkaa haki 43 henkilöä.

Oikeusministeriön ohessa itsenäisesti ja riippumattomasti toimivan Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on tutkia kaikki suuronnettomuudet ja suuronnettomuuden vaaratilanteet riippumatta niiden laadusta. Sen toiminta-alueella ovat ilmailu-, raideliikenne- ja vesiliikenneonnettomuudet ja niiden vaaratilanteet. OTKES:sia johtaa Veli-Pekka Nurmi.

Onnettomuustutkintakeskuksessa on 14 vakituista virkaa, joista seitsemän varsinaisia ammattitutkijoita. Toiminta on jaettu viiteen tutkintahaaraan: ilmailu-, raideliikenne-, vesiliikenne- ja muihin onnettomuuksiin sekä poikkeuksellisiin tapahtumiin.

Jokaiselle tutkintahaaralle on nimetty johtava tutkija, joka vastaa yhdessä erikoistutkijan kanssa alansa onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta. Ilmailuonnettomuuksien johtavana tutkijana toimii Ismo Aaltonen ja erikoistutkijana Tii-Maria Siitonen.

Turvallisuustutkintalaki (525/2011) määrittelee Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävät ja toimivallan. Onnettomuustutkintakeskuksella on lakisääteinen tehtävä tiedottaa tutkinnasta ja tutkinnan kulusta.