Pääosin HX-hankkeen arvonlisäveromenoista 223 miljoonan lisäys vuoden 2022 puolustusbudjettiin

HN_2021_1Puolustusbudjetista yli puolet varataan hankintoihin. Hallituksen talousarvioesityksessä ensi vuodelle esitetään puolustushallinnon määrärahoiksi 5,1 miljardia euroa. Tämä on 223 miljoonaa euroa eli viisi prosenttia kuluvan vuoden talousarviota enemmän. Pääosin lisäys aiheutuu monitoimihävittäjähankinnan arvonlisäveromenoista. 

Sotilaallisen maanpuolustuksen menoista ilman arvolisäveromenoja käytetään 2,7 miljardia euroa materiaalihankintoihin, joukkojen varustamiseen ja materiaalin kunnossapitoon. Summaan sisältyvät myös HX- ja Laivue 2020 - hankkeisiin varatut rahat. 

"Ensi vuoden puolustusmenoissa korostuvat puolustuskykymme kannalta keskeiset hankinnat, jotka ovat olleet pitkään tiedossa", toteaa puolustusministeri Antti Kaikkonen.

"Myös hallitusohjelmaan kirjattu Puolustusvoimien henkilö- ja tehtävämäärän kasvattaminen etenee. Puolustuksen kehittäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista", jatkaa Kaikkonen.

Talousarvioesityksessä Puolustusvoimien toimintamenot pysyvät lähes ennallaan. Puolustusvoimien henkilö- ja tehtävämäärän lisäämiseen kohdennetaan asteittain hallitusohjelman mukaisesti seitsemän miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarviossa lisäys on kuusi miljoonaa euroa. Lisäksi sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin esitetään noin 64 miljoonaa euroa.

Budjettiesitys sisältää monitoimihävittäjien hankintaan 1 522 500 000 euron siirtomäärärahan. 


HX-hankkeen kokonaisrahoitus on 10 miljardia

HX-hankkeen kokonaisrahoitus on 10 miljardia euroa. Eduskunta on aiemmin hyväksynyt hävittäjähankkeelle 9,4 miljardin euron tilausvaltuuden, jolla hankitaan Hornetin korvaava järjestelmä, sekä 579 miljoonan euron viisivuotisen siirtomäärärahan, jolla varmistetaan, että hankittu kokonaisuus saadaan käyttöön osaksi Suomen puolustusjärjestelmää. 21 miljoonaa euroa on jo aiemmin myönnetty hankinnan valmisteluun.

Budjetoidut vuosittaiset kustannukset olisivat HX-hävittäjen elinkaaren ajan enintään noin 250 miljoonaa euroa.

Lue myös: