Patria ja Puolustusvoimat allekirjoittivat F-35 -hankkeen huoltovarmuuden takaavan sopimuksen

Patria_pvlogl_F35_1Patrian ja Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen johto ovat 19. joulukuuta allekirjoittaneet F-35 -hävittäjähankkeen teollisten kykyjen palvelusopimuksen. Kyseessä on kriittinen osa Suomen sotilaallista huoltovarmuutta, joka takaa Suomen ilmavoimien kyvyn Lockheed Martin F-35A Lightning II eli suomalaisittain Joint Fighter -monitoimihävittäjien operointiin normaali- ja poikkeusoloissa.

Palvelusopimuksen suora työllisyysvaikutus Patrialle vuosina 2023-2031 on noin 600 henkilötyövuotta. Hankinnan työllisyysvaikutukset Suomessa ovat pitkäkestoisia jatkuen aina 2040-luvulle.  

Patria_logo"Patrian ja Puolustusvoimien välinen F-35 -palvelusopimus on jälleen askel eteenpäin koko Suomen F-35 -hankkeelle sekä Patrialle. Tällä sopimuksella Puolustusvoimat saa kotimaisia F-35 -järjestelmän ylläpito- ja huoltokykyjä, jotka ovat merkittäviä Suomen huoltovarmuudelle. Toisaalta sopimus luo pohjaa Patrian osaamisen kehittämiselle kohti uuden sukupolven järjestelmää", sanoi Patrian F-35 -hankejohtaja Petri Hepola. 

Kotimaisen teollisuuden osuus F-35 -hankkeen kykyjen rakentamisessa on välttämätöntä hävittäjähankkeessa edellytettyjen teollisen yhteistyön sekä huoltovarmuuden vaatimusten täyttämiseksi.

F-35 -hankkeen rakentamisen kyvyt liittyvät puolustusministeriön ja Lockheed Martinin sekä puolustusministeriön ja Pratt & Whitneyn väliseen teollisen yhteistyön sopimukseen, jonka mukaan näiden yritysten on täytettävä teollisen yhteistyön velvoite kymmenen vuoden kuluessa teollisen yhteistyön sopimuksen allekirjoittamisesta.

Jo aiemmin julkistetut keskeisimmät hankkeet työllistävät Patrian osaajia Jämsän Hallissa sekä Linnavuoren toimipisteessä.

F35_Patria_frontsectionPatria valmistaa F-35 -hävittäjien eturunkoja Jämsan Hallissa jopa 400 kappaletta ja niitä toimitetaan siis myös muille F-35 -käyttäjille. Tutkakupu ei kuulu Patrian toteuttamaan rakenteeseen.

Eturunkoja on määrä valmistaa vuoteen 2040 asti. Ensimmäiset eturungot valmistuvat Hallista vuoden 2026 aikana ja on mahdollista, että jokin niistä päätyy myös Suomen uusiin F-35A -hävittäjiin.

LM_enginecoverTämän lisäksi Patria toteuttaa myös rakennekomponenttien tuotantoa. Tämä osuus liittyy huoltovarmuuteen ja käytännössä käytönaikaisten vaurioiden korjauskykyyn. Kyse on rungon alapuolisista komponenteista, jotka ovat ovia ja luukkuja. Valmistus ei käsitä ohjainpintoja.

Patrian työkokonaisuuteen kuuluu myös Pratt & Whitney F135 -moottoreiden loppukokoonpano ja ylläpito Suomen Ilmavoimien koneisiin. Kyse on suurempien komponenttien osakokoonpanosta, joka antaa Suomelle merkittävän osaamisen moottoreiden huoltoja ajatellen.

Patria_HN_huolto_2Uusien hankkeiden lisäksi Patriaa työllistää nykyisen F/A-18 Hornet -kaluston täysimääräinen ylläpito  aina vuosikymmenen lopulle saakka sekä Hawk- ja NH90-hankkeiden ylläpito.

Lue myös artikkeli: Suomen seuraava hävittäjä - Lockheed Martin F-35 tarjoaa vahvaa vaikuttamiskykyä jopa 2070-luvulle

Lue myös aikaisemmat uutisemme aiheeseen liittyen: