F-35 -hankinta tuo Suomen ilmailuteollisuudelle merkittävästi työllistäviä hankkeita

F35_Patria_frontsectionSuomalainen puolustusteollisuus saa Lockheed Martin F-35 -hävittäjien valmistukseen ja ylläpitoon liittyen mahdollisuuksia, joita ei ole aikaisemmin tarjottu millekään muulle valtiolle. Suurimmat suoran teollisen yhteistyön hankkeet toteutetaan puolustusvoimien strategisten kumppaneiden Patrian ja Instan kanssa, mutta mukana on myös muita toimijoita.

Suomen HX-hävittäjähanke on erittäin mittava mahdollisuus Patrialle sekä Installe, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana hävittäjähankkeen valmistelussa. Nyt Lockheed Martinin F-35A -hävittäjän valinnan jälkeen yhtiöiden tulevaisuudet saivat myös uuttaa suuntaa. Vuosien ajan yhtiö on käynyt mittavan hävittäjähankkeen aikana erinäisiä keskusteluja viiden eri hävittäjävalmistajan kanssa.

LM_F35_luukut-auki”Patria on ollut hankkeessa Puolustusvoimien neutraali strateginen kumppani. Tärkeimpänä tehtävänä on ollut varmistaa kotimainen huoltovarmuus ja kaluston ylläpito sekä varmistaa se, että teollisen yhteistyön vaatimukset tulevat täytettyä. Tämä hävittäjähankintapäätös avaa Patrialle myös pääsyn globaaliin F-35 -tuotantoketjuun”, totesi Patriassa HX-hankkeesta vastaava johtaja Petri Hepola.

"HX-hankintaprosessi on ollut vaativa sekä kestoltaan että syvyydeltään. Insta on ollut puolueettomana asiantuntijana tukemassa Puolustusvoimia hankinnassa osana strategista kumppanuutta. Sitoutumisemme kumppanuuteen ja sen syventämiseen edelleen kohti hankinnan toteutusta nähdään Instan tulevaisuuden strategiassa korkealla. Uuden hävittäjän valinta avaa uudenlaisia mahdollisuuksia teolliseen yhteistyöhön ja teknologiakehitykseen", kommentoi puolestaan Instan toimitusjohtaja Henry Nieminen.

F35_rungon_komponentitF-35:n teollisen yhteistyön ratkaisu luo huoltovarmuuden näkökulmasta vakuuttavaa osaamista kotimaiseen teollisuuteen ja on kansantaloudellisesti merkittävä. Keskeisimmät teollisen yhteistyön projektit Patrialle ovat laajamittainen F-35 hävittäjien eturunkojen valmistaminen Suomessa myös muille käyttäjille ja rakennekomponenttien tuotanto.

Patrialle HX-hanke toi lisätöitä todennäköisesti hävittäjävalinnasta riippumatta vaikka tarjouksista on saattanut olla merkittäviä eroavaisuuksiakin. Nyt F-35A:n valinnan myötä hanke työllistää osaajia Jämsän Hallissa eturungon osalta ja moottorin kokoonpanotyö tuo jatkuvuutta Patrialle historialliseen Linnavuoren toimipisteeseen.

Patria_HN_huolto_1"Hankkeilla on merkittävä vaikutus suomalaisen osaamisen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Linanvuoressa on noin 150 osaajaa ja Hallissa reilut 700", kertoi Hepola Lentoposti.fi:lle.

Patriaa työllistää nykyisen Hornet-kaluston täysimääräinen ylläpito vuosikymmenen lopulle saakka, jonka jälkeen Hawk- ja NH90-hankkeiden ylläpito jatkuu edelleen. Uuden tuotannon kykyjen ylösajon aikataulu on tiukka, kun samalla huolehditaan nykyisen kaluston ylläpidosta.

Patria_HW_huolto_1"Kyseessä on merkittävä teollinen yhteistyö, kun tämän kokoluokan kokoonpanotyö saadaan  Suomeen ja Jämsän halliin. Eturunkoja valmistetaan jopa 400 koneeseen vuoteen 2040 asti. Kyseessä on Lockheed Martinin sitoutumus Suomella liiittyen huoltovarmuuteen ja suoran teollisen yhteistyö kokonaisvolyymiin", kertoi Hepola.

Ensimmäiset eturungot valmistuvat Hallista vuoden 2026 aikana ja on mahdollista, että jokin niistä päätyy myös Suomen uusiin F-35A -hävittäjiin. Kyseinen rakenne on käytännössä ohjaamoa ympäröivä rakenne, joka ulottuu hieman sen etu- ja takapuolelle. Tutkakupu ei kuulu Patrian toteuttamaan rakenteeseen.

Muiden rakennekomponenttien tuotanto liittyy huoltovarmuuteen ja käytännössä käytönaikaisten vaurioiden korjauskykyyn. Kyse on rungon alapuolisista komponenteista, jotka ovat ovia ja luukkuja. Valmistus ei käsitä ohjainpintoja.

F-135_StandardAeroPatrian työkokonaisuuteen kuuluu siis myös Pratt & Whitney F135 -moottoreiden loppukokoonpano Ilmavoimien koneisiin. Kyse on suurempien komponenttien osakokoonpanosta, joka kuitenkin tuo merkittävän osaamisen moottoreiden huoltoja ajatelleen Suomeen.

"F-35 -ratkaisu tuo noin 100 lisähenkilön tarpeen vuoden 2025 paikkeille. Työllisyys jatkuu merkittävänä vuoteen 2040 saakka. Sen jälkeen kasvaa myös ylläpito- ja huoltotarve. Odotuksena on työllisyys, joka vastaa nykyisen Hornet-kaluston ylläpitoon tarvittavaa henkilöstöä", arvioi Hepola työllisyysvaikutuksia.

Käytännössä uudet toiminnot tarvitsevat lisätiloja niin Hallissa kuin Linnavuoressa eli lisätyötä on luvassa infrahankkeidenkin kautta.

F35_ohjaamoInsta puolestaan vastaa Suomen F-35A -hävittäjien avioniikkajärjestelmien tuki- ja ylläpitokonseptin kehityksestä sekä uuden hävittäjän järjestelmien integroimisesta kotimaisiin johtamisjärjestelmiin yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

Epäsuoran teollisen yhteistyön myötä puolestaan kehitetään tulevaisuuden teknologioita yhteistoiminnassa hävittäjätoimittajan kanssa asiakastarpeisiin. Näillä teknologioilla tähdätään pitkälle tulevaisuuteen. Vahvalla kriittisten teknologioiden kotimaisella osaamisella mahdollistetaan huoltovarmuus myös jatkossa.

F35_JPOTeollisen yhteistyön arvioitu suora kotimainen työllisyysvaikutus on 4500 henkilötyövuotta ja välillinen 1500 henkilötyövuotta.

Teollisen yhteistyön sopimus solmitaan puolustusministeriön sekä F-35-ohjelmatoimisto JPO:n, Lockheed Martinin ja moottorivalmistaja Pratt & Whitneyn välillä. Sopimukset on määrä tehdä arviolta kesän 2022 aikana. Sopimusten arvioidaan olevan valmiita viimeistään syyskuussa 2022.

Epäsuoran teollisen yhteistyön puitteissa Lockheed Martin rakentaa suomalaisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa kumppanuuksia, joissa kehitetään turvallisuusyhteistyötä pitkälle tulevaisuuteen.

”Hankkeella tulee olemaan merkittävä työllistävä vaikutus – ei ainoastaan Patrialle, vaan myös kansallisesti. Yhteistyö Lockheed Martinin kanssa avaa varmasti paljon uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Erilaisten kumppanuuksien avulla varmistetaan kustannustehokas ja laaja osaamispohja Suomeen”, sanoi Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko. MH