Puolustusvoimat hankkii Patrialta, Instalta ja Combitechiltä sotilasilmailun elinkaaripalveluita

Patria_HN_huolto_2Puolustusministeriö on valtuuttanut Puolustusvoimat hankkimaan järjestelmien elinkaaren tukipalveluita Combitech Oy:ltä, Insta Group Oy:ltä ja Patria Aviation Oy:ltä. Lisäksi puolustusministeriö on valtuuttanut Puolustusvoimat hankkimaan lentopetrolia ja siihen liittyviä palveluita Neste Markkinointi Oy:ltä. Hankintojen kokonaisarvo on yli 180 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutus 635 henkilötyövuotta.
Puolustusvoimien ja Combitechin tuki- ja ylläpitosopimus kattaa Puolustusvoimien sotilasilmailun lentokalustoon ja järjestelmiin, meripuolustuksen järjestelmiin, TVJ- eli tiedustelu-, valvonta-, ja johtamisjärjestelmiin sekä koulutus- ja tietoturvajärjestelmiin liittyviä elinjakson tukipalveluita. Toimitukset tehdään pääsääntöisesti vuonna 2022. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on noin 7,9 miljoonaa euroa ja hankinnan työllistävä vaikutus noin 35 henkilötyövuotta. 

Patria Aviation Oy:ltä tehtävät hankinnat ovat Patrian ja Puolustusvoimien strategisen kumppanuussopimuksen mukaisia tilauksia koskien sotilasilmailun, meripuolustuksen sekä tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmäalan tukipalveluita. Sopimuksen piirissä olevilla järjestelmillä on oleellinen rooli Puolustusvoimien
operatiivisen valmiuden ylläpidossa.

Hankintojen arvonlisäveroton arvo on noin 122,35 miljoonaa euroa ja hankinnan työllistävä vaikutus kotimaassa noin 550 henkilötyövuotta. Toimitukset tehdään pääasiallisesti vuosina 2022–2025. Hankinta perustuu Puolustusvoimien ja Patria Aviation Oy:n väliseen
12.12.2016 allekirjoitettuun Kunnossapidon strategiseen
kumppanuussopimukseen.


Insta Group Oy on myös Puolustusvoimien strateginen kumppani. Kumppanuussopimus kattaa Puolustusvoimien sotilasilmailun lentokalustoon ja järjestelmiin, meripuolustuksen järjestelmiin, tiedustelu-, valvonta-, johtamis- ja maalittamisjärjestelmiin sekä koulutus- ja tietoturvajärjestelmiin liittyviä elinjakson tukipalveluita. Hankintojen arvonlisäveroton arvo on noin 17,6 miljoonaa euroa ja hankinnan kotimainen työllistävä vaikutus noin 50 henkilötyövuotta. Toimitukset toteutuvat vuosina 2022–2025. 

TankkausNesteMyNeste Markkinointi Oy:ltä tehtävät hankinnat perustuvat Puolustusvoimien ja yrityksen väliselle kumppanuussopimukselle, jonka nojalla Neste Markkinointi Oy toimittaa Puolustusvoimille lentopetrolia sekä sen jakeluun ja varastointiin liittyviä palveluita. Hankintojen arvonlisäveroton arvo lisähankintavarauksineen on enintään 34 miljoonaa euroa.