Rajavartiolaitos ja poliisi merelliseen SEAL2021-erikoisjoukkoharjoitukseen eteläisellä Itämerellä

Raja_lento_H215_laskeutuu_1Rajavartiolaitos osallistuu yhdessä poliisin karhuryhmän kanssa EU:n poliisivirasto EUROPOL:n ATLAS-yhteistyön piirissä järjestämään merellisten erityistilanteiden SEAL2021-harjoitukseen eteläisellä Itämerellä. Harjoitus on osa Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden viranomaisten ATLAS-erikoisjoukkoyhteistyötä.

21.–25.6.2021 järjestettävän SEAL2021-harjoituksen tavoitteena on testata ja harjoituttaa ATLAS-toimintamallia merellisessä erityistilanteessa. Viranomaisyhteistyössä toteutettavaan harjoitukseen osallistuvat ATLAS Naval Expert Groupin jäsenmaat ja maiden erikoisyksiköt. Harjoituksen johtaa Saksan GSG9. Muut osallistujat ovat Tanska, Alankomaat, Belgia, Ruotsi sekä Suomi.

Rajavartiolaitos osallistuu harjoitukseen yhdessä Helsingin poliisilaitoksen valmiusyksikön kanssa. Yhteensä harjoituksessa on mukana noin 50 suomalaista.

 Poliisi_erikoisjoukot"Harjoitusskenaariossa eteläisellä Itämerellä on tapahtunut matkustaja-aluksen kaappaus. Tässä harjoituksessa erityisenä tavoitteena on testata toimintamallia liikkuvassa kansainvälisessä tilanteessa, jossa tukeudutaan vartiolaivoihin. Suomella on harjoituksessa mukana Helsingin poliisilaitoksen valmiusyksikön lisäksi Rajavartiolaitoksen helikopteri- ja erikoisvenekalustoa sekä vartiolaiva Turva ja Rajavartiolaitoksen valmiusjoukkueiden operaattoreita", toteaa komisario Mikko Minkkinen poliisin valmiusyksiköstä.
 

Rajavartiolaitoksesta harjoitukseen osallistuu Suomenlahden merivartioston ja Kaakkois-Suomen rajavartioston valmiusjoukkueiden operaattoreita, vartiolaiva Turva, erikoisveneenkuljettajia sekä vartiolentolaivueen helikopteri.

Harjoitusalueelle siirtyminen hyödynnettiin tehokkaasti koulutukseen. Vartiolentolaivueen helikopteri siirtyi Suomesta Saksaan tehden Gotlannin eteläpuolella välitankkauksen kulussa olleella vartiolaiva Turvalla.

VL Turvan keulakannella_p"Isot kansainväliset yhteistoimintaharjoitukset toimivat hyvänä valmiusyksikkö Karhun suorituskyvyn tason mittarina muihin maihin verrattuna. Kansainvälisiin harjoituksiin osallistumalla pysymme mukana eurooppalaisen erikoisyksikkötoiminnan kehityksessä ja ylläpidämme yhteistyösuhteita muihin erikoisyksiköihin. Tässä kehityksessä mukana pysyminen on välttämätöntä. Lisäksi tämän mittaluokan harjoituksia ei ole mahdollista järjestää pelkästään yhden maan voimin", jatkaa Minkkinen.   
 
Harjoitus oli tarkoitus toteuttaa 2020, mutta se siirrettiin tälle vuodelle Covid-19 tilanteen takia.

 Merellisten erityistilanteiden hallinnassa Rajavartiolaitoksella on keskeinen rooli yhdessä Helsingin poliisilaitoksen valmiusyksikön kanssa. Rajavartiolaitoksen vartiolaivojen, venetoiminnan ja helikopteritoiminnan yhteensovittaminen muiden EU-jäsenvaltioiden eri viranomaisten erikoisjoukkotoimintaan vaatii harjoituksia, joita ei ole mahdollista järjestää vain yhden maan toimesta.

VL Turva kulussa_pMerellisessä ympäristössä toteutettavaan erikoisjoukkoyhteistoimintaharjoituksen avulla Suomi pysyy mukana kansainvälisessä kehityksessä ja ylläpitää samalla yhteistyösuhteita muiden EU-maiden viranomaisiin.

 Tämänvuotisessa harjoituksessa päätavoitteena on testata ja harjoituttaa ATLAS-toimintamalleja liikkuvassa merellisessä erityistilanteessa.  Harjoitusskenaariossa eteläisellä Itämerellä kuvataan tapahtuneeksi matkustaja-aluksen kaappaus. MH