Matkustajien API-ennakkotietovaatimusten muutoksilla helpotetaan ulkorajojen valvontaa

raja_2020_1EU-komissio ehdottaa uusia sääntöjä, joilla parannetaan matkustajien ennakkotietojen (API, Advanced Passenger Information) käyttöä osana EU:n turvallisuusunionistrategian keskeisinä toimina. Matkustajia koskevat ennakkotiedot ovat auttaneet parantamaan rajatarkastuksia, vähentämään laitonta muuttoliikettä ja tunnistamaan turvallisuusriskin aiheuttavia henkilöitä.

EU etenee jatkuvasti yleisen turvallisuusrakenteen vahvistamisessa, millä pyritään parantamaan EU:n kansalaisten suojelua. Joka vuosi EU:hun saapuu, sen sisällä matkustaa ja sieltä lähtee yli miljardi matkustajaa.

API-tiedot ovat tehokas väline lentomatkustajien ennakkotarkastuksissa. Niiden avulla voidaan nopeuttaa maahantulomenettelyjä ja osoittaa enemmän resursseja ja aikaa lisähuomiota tarvitsevien matkustajien tunnistamiseen.

API-tietoja koskeva direktiivi velvoittaa lentoyhtiöt EU:ssa toimittamaan matkustajien ennakkotiedot pyynnöstä matkan kohteena olevalle jäsenmaalle ennen lennon lähtöä. Tämä koskee EU:n ulkopuolisista maista saapuvia lentoja. Tavoitteena on parantaa rajavalvontaa ja torjua laitonta muuttoliikettä.

Vuonna 2020 tehdyn arvioinnin mukaan EU:n API-säännöt eivät enää ole tarkoituksenmukaisia ja siksi niihin tehdään muutoksia. Lentoyhtiöt voisivat koota lähtöselvityksen ja lentokoneeseen nousun yhteydessä kerättävien API-tietojen lisäksi myös matkustajarekisteritiedot varaushetkellä tai lentolipun varauksen yhteydessä.

Uusilla säännöillä halutaan parantaa API-tietojen käyttöä matkustajien tarkastamisessa jo ennen kuin he saapuvat ulkorajoille. Uusilla säännöillä myös tehostetaan vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa EU:ssa. Näin korjataan merkittävä aukko nykyisessä lainsäädännössä ja samalla pidetään yllä tietosuojaa ja tietojen siirtoa koskevia EU:n normeja.

API-tietojen kerääminen rajaturvallisuutta ja laittoman maahanmuuton torjuntaa varten on jatkossa pakollista kaikilla Schengen-alueelle saapuvilla lennoilla.Tämä helpottaa Schengen-alueelle saapuvien henkilöiden matkustamista, kun lentokoneesta poistumiseen ja fyysisiin rajatarkastuksiin kuluu vähemmän aikaa.

API-tietojen kerääminen lainvalvontatarkoituksia varten on pakollista kaikilla EU:hun suuntautuvilla ja sieltä lähtevillä lennoilla sekä tietyillä EU:n sisäisillä lennoilla. API-tiedot keräämisessä tällaisia tarkoituksia noudatetaan täysin EU:n henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä.

Näiden matkustajan ennakkotietojen keräämiseen sovelletaan yhdenmukaisia sääntöjä. Uusiin sääntöihin sisältyy tyhjentävä luettelo API-tiedoista, API-tietojen keräämiskeinot ja keskitetty yhteyspiste tietojen siirtämistä varten.

Muutoksessa myös API-tietojen laatu paranee, kun lentoyhtiöt keräävät API-tiedot pelkästään automatisoidusti ja API-tietojen siirtäminen lentoyhtiöiltä kansallisille viranomaisille on jatkossa aiempaa sujuvampaa. EU:n virasto eu-LISA huolehtii teknisestä ratkaisusta ja  henkilötietojen suojaa koskevista takeista. Se ei tallenna tietoja vaan tiedot kulkevat sen kautta oikeille tahoille.

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat asetusehdotusta. Kun asetus on annettu, sitä sovelletaan sellaisenaan kaikkialla EU:ssa.

Ehdotuksilla täydennetään muita rajaturvallisuuden EU-järjestelmiä ja aloitteita, joita ollaan ottamassa käyttöön vuoden 2023 aikana. Näitä ovat esimerkiksi rajanylitystietojärjestelmä ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä.

API-tietojen keräämistä ja siirtämistä koskevia uusia sääntöjä on tarkoitus soveltaa kaikilta osin vuodesta 2028. Uuden tietojenvälitysratkaisun odotetaan valmistuvan viimeistään vuonna 2026. Sen jälkeen viranomaisilla ja lentoyhtiöillä on kaksi vuotta aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin ja koekäyttää ratkaisua ennen kuin sen käytöstä tulee pakollista.

Matkustajarekisteritiedot koostuvat liikenteenharjoittajan varausjärjestelmän matkustajarekisteritiedoista (PNR-tiedot, Passenger Name Record) sekä lähtöselvitysjärjestelmän matkustajan ennakkotiedoista (API-tiedot). Tiedot tallennetaan Suomessa Matkustajatietorekisteriin, jota ylläpitää Poliisihallitus.

Lue myös: