Eurocontrolin verkkopalvelut palvelunestohyökkäyksen kohteena

EC_NM_ops_ctr(Päivittynyt klo 13.12) Eurocontrolin verkkosivustot ja verkkopalvelut ovat olleet venäläismielisten hakkereiden kohteena. Toistaiseksi häiriöt eivät ole vaikuttaneet lentoliikenteeseen. 

 

Eurocontrol ilmoitti venäläismielisten hakkereiden tehneen palvelunestohyökkäyksiä sen verkkopalveluita kohtaan 19. huhtikuuta lähtien.

Hakkereiden toiminta on aiheuttanut keskeytyksiä Eurocontrolin verkkopalveluiden saatavuuteen. Häiriöillä ei ole kuitenkaan ollut vaikutuksia eurooppalaiseen lentoliikenteeseen.

Eurocontrol vastaa Euroopan ilmatilan lennonvarmistuspalveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä.

 Myös suomalaisiin organisaatioihin kohdistuu nyt jatkuvasti kasvavaa kiinnostusta. Kyberhyökkäysten luonne on muuttunut. Erityisesti kohdistettujen kyberhyökkäysten määrä, joissa kohdeorganisaatio on tarkkaan valittu, on kasvanut. 

Suomessa Traficomin Kyberturvallisuuskeskus tuottaa koko yhteiskuntaa koskevaa kansallista kyberturvallisuuden tilannekuvaa. 

Venäjän Suomeen kohdistamaa kybertoimintaa on havaittu enemmän, sillä Venäjän on ollut pakko suunnata tiedusteluaan verkkoon henkilötiedustelun vaikeutumisen vuoksi. 

"Suomeen kohdistuu joka päivä monen tasoisia kyberuhkia palvelunestohyökkäyksistä eritasoisiin kyberrikollisten tietomurtojen ja kiristyshaittaohjelmien levittämisen yrityksiin. Laaja-alainen yhteistyö on välttämätöntä. Uhkatason noususta on tullut nyt pysyvää. Teemme torjuntatoimia aktiivisesti hyvässä yhteistyössä muiden viranomaisten, yritysten ja erityisesti huoltovarmuuskriittisten toimijoiden kanssa, jotta kyberhyökkäyksiltä vältyttäisiin", sanoo Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa. 

Tapausmäärän kasvusta huolimatta Traficom ja Suojelupoliisi pitävät yhteiskuntaalamauttavaa kyberhyökkäystä epätodennäköisenä.

Päivitys kello 13.12: Lisätty tietoa Suomen kyberturvallisuustilanteesta.