Rajavartiolaitos: sisärajavalvonnan palautus ei puutu perustuslain turvaamaan liikkumisvapauteen

Passi_ulkorajaValtioneuvosto jatkoi sisärajavalvontaa 14. toukokuuta saakka ja ulkorajaliikenteen osalta 14. kesäkuuta saakka. Perustuslaki takaa suomalaiselle kuitenkin liikkumisvapauden eli osa rajoituksista on vain suosituksia. Matkoja suunnittelevien tulee Rajavartiolaitoksen mukaan kuitenkin tiedostaa, että rajaliikenteen rajoitukset on arvioitu välttämättömiksi vallitsevassa epidemiatilanteessa.

Valtioneuvosto päätti rajavartiolain 15. ja 16. pykälän nojalla rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille sekä eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta koronaviruspandemiasta kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi.

EU-kansalaisen ja kolmannen maan kansalaisen maahantulon edellytyksistä ja maahantulon estämisestä säädetään Schengenin rajasäännöstössä ja kansallisessa lainsäädännössä. EU-kansalaisen käännyttäminen on mahdollista kansanterveysperusteella ulkomaalaislain 167. ja 156. pykälän nojalla. Näissäkin tapauksissa Rajavartiolaitos suorittaa aina tapauskohtainen kokonaisharkinnan ulkomaalaislain mukaisesti.

Rajavartiolaitoksen toiminnan perusteita on kyseenalaistettu ja toimintaa on moitittu jopa Suomen ja EU:n lainsäädännön vastaiseksi. Rajavartiolaitos täsmentää tilannetta väärinymmärrysten välttämiseksi sekä virheellisten tietojen oikaisemiseksi.

Sisärajavalvonnan palauttamista koskevalla päätöksellä ei ole Rajavartiolaitoksen mukaan puututtu perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen. Perustuslain mukaan Suomen kansalaista ei saa koskaan estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei tätä oikeutta ole lakiperusteisesti rajoitettu.

Rajavartiolaitos toteaakin valtioneuvoston antamien päätösten olevan osittain suositusluontoisia matkustusrajoitusten osalta ja niiden tarkoituksena on ollut vähentää rajan yli liikkumista pandemian leviämisen hidastamiseksi. Näiltä osin rajatarkastajat ovat ohjein ja neuvoin tukeneet hallituksen tavoitteiden toteutumista.

Poikkeusoloissakin perusoikeuksia noudattava ja kunnioittava Rajavartiolaitos muistuttaa kuitenkin kansalaisia myös perusoikeudesta hengen ja terveyden suojaan. Rajaliikenteen rajoitukset on  nimenomaan arvioitu välttämättömiksi vallitsevassa epidemiatilanteessa.

Lue myös: