Sotilasilmailukartat Karttakeskuksen tuotantoon

MLU_HN_2Puolustusvoimat on solminut Karttakeskuksen kanssa sopimuksen karttojen tuotannosta. Seuraavat kolme vuotta Karttakeskus tuottaa Puolustusvoimien operatiiviset kartat ja sotilasilmailukartat sekä painettaviksi että digitaalisina versioina. Sopimukseen sisältyy myös optiona kaksi lisävuotta.

Kilpailutuksen muotoa mietittiin Puolustusvoimissa pitkään. Lopulta päädyttiin määrittämään ehdottomat vaatimukset toimittajille, ja prosessin päätyttyä toimittaja valittiin kaikki vaatimukset täyttävistä tarjoajista hinnan perusteella.

”Rima viritettiin niin korkealle, että voimme luottaa kenen tahansa vaatimukset täyttävän toimittajan laadukkuuteen. Karttakeskus on toimittanut meille sotilasilmailukarttoja jo aiemmin ja pystyi hyödyntämään hankkimaansa kokemusta”, Puolustusvoimien paikkatietopäällikkö, insinöörikapteeniluutnantti Petteri Sipilä sanoo.

”Sotilasilmailukarttojen tuotannosta edellisen kolmen vuoden aikana olemme huomanneet, että konsepti toimii. Nämä kartat ovat ulkoistettavaksi hyvin sopiva kokonaisuus.”

Tarjouspyynnössä määriteltyihin vaatimuksiin kuuluivat muun muassa riittävät resurssit, riittävä osaaminen ja karttojen tuotantojärjestelmä, joka on katselmoitavissa ennen toimittajan valintaa. Lisäksi toimittajien piti osoittaa laadunvarmistus- ja projektinhallintakykynsä ja ymmärryksensä yhteistyön vastuista.

Kartat, niiden luotettavuus ja käytettävyys ovat Puolustusvoimille erittäin tärkeitä.

”Voidaan sanoa, että kartat ovat sotilaan tärkein työkalu. Ilman paikkatietoa mikään sotilaallinen toiminta ei onnistu”, Sipilä kertoo.

Sopimuksen arvoa ei voi arvioida etukäteen, sillä sotilasilmailukarttoja uusitaan ilmailutietojen muuttuessa. Muutokset tulevat ilmailuviranomaisilta, eikä niiden taajuutta voi ennakoida. Operatiivinen kartta on tarkoitus päivittää kolmen vuoden välein.

Puolustusvoimien operatiivinen kartta vastaa GT-karttaa, joskin sen tietosisältöön on tehty lisäyksiä. Kartta on pohjamateriaalina Puolustusvoimien tietojärjestelmissä, ja sitä käytetään toimintojen suunnittelussa kaikissa puolustushaaroissa.