Suomen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöt 1,2 miljoonaa tonnia vuonna 2012

jattovanat_2Lentoyhtiöt raportoivat maaliskuun 31. päivään mennessä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille edellisen vuoden hiilidioksidipäästönsä. Suomen hallinnoimien lentoyhtiöiden päästökaupan piiriin kuuluvat päästöt olivat vuonna 2012 yhteensä 1 185 716 tonnia hiilidioksidia.

Lentoliikenne on vuoden 2012 päästöjen osalta ensimmäistä kertaa mukana Euroopan unionin päästökaupassa. Normaalitilanteessa päästökauppa koskee EU:n sisäisiä lentoja sekä kaikkia EU:n alueelta lähteviä ja sinne saapuvia lentoja.

Kansainvälisiä lentoliikenteen päästövähennysneuvotteluja tukeakseen Euroopan komissio on kuitenkin esittänyt Euroopan ulkopuolisten lentojen sulkemista pois päästökaupasta vuoden 2012 osalta. Yhtiöt ovat tänä keväänä raportoinnissaan voineet valita, raportoivatko pelkästään Euroopan sisäiset lentonsa, vai alkuperäisen päästökaupan kattamat päästöt.

Ehtona supistetulle raportoinnille on Euroopan ulkopuolisista lennoista määräytyneiden maksuttomien päästöoikeuksien luovuttaminen mitätöitäväksi. Suurin osa lentoyhtiöistä ilmoitti pelkästään Euroopan sisäiset päästötietonsa.

Päästökaupalla kasvihuonepäästöjä vastaan – mieti myös omaa hiilijalanjälkeäsi

Päästökaupan tavoitteena on edistää lentoliikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kustannustehokkaalla tavalla. Päästökauppa perustuu vaihdannan piirissä oleviin päästöoikeuksiin, joilla lentoyhtiöt voivat käydä kauppaa.

Liikenteen turvallisuusvirasto myönsi ensimmäisen (vuosi 2012) ja toisen (vuodet 2013—2020) päästökauppakauden maksuttomat päästöoikeudet lentoyhtiöille vuoden 2011 joulukuussa.

Maksuttomia oikeuksia saivat kaikki seitsemän niitä hakenutta lentoyhtiötä, ja niitä jaettiin yhteensä 18 055 789 hiilidioksiditonnia vastaava määrä. Ensimmäisen kerran päästöoikeuksia palautetaan vuoden 2013 huhtikuun loppuun mennessä kalenterivuoden 2012 päästöjä vastaava määrä.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yhteinen, maailmanlaajuinen tavoite ilmaston lämpenemisen estämiseksi ja siihen jokaisen on helppo ottaa osaa mm. miettimällä omia liikkumistarpeitaan ja -tapojaan sekä vaihtamalla ympäristöystävällisempään liikennemuotoon mahdollisuuksien mukaan.

Lentomatkalle lähtiessä oman hiilidioksidipäästönsä voi tarkistaa helposti mm. kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn laskurilla.