Suomi ja Viro hankkivat KEVA2010-keskivalvontatutkajärjestelmälle elinkaaripäivityksen

keva2010_puolustusvoimatPuolustusministeriö päätti KEVA2010 -keskivalvontatutkajärjestelmän elinkaaripäivityksen  hankinnasta. Puolustusministeriö valtuutti Puolustusvoimat 23. kesäkuuta 2022 tilaamaan elinkaaripäivityksen ilmavoimien KEVA2010-tutkajärjestelmään.

Toimitukset ajoittuvat vuosille 2024-2026. Päivityksen toimittaa ranskalainen Thales LAS France S.A.S. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 23,8 miljoonaa euroa. 

keva2010_net_ilmavoimatKeskivalvontatutka Thales GroundMaster 403 (KEVA2010) on Thalesilta 2009 hankittu tutkajärjestelmä, joka muodostaa ilmavoimien siirtymiskykyisen ilmavalvonnan rungon. KEVA2010 -tutkien mittausetäisyys on yli 450 kilometriä, ja sen korkeusulottuvuus yltää yli 30 kilometrin korkeuteen.

KEVA2010-tutkajärjestelmä hankittiin yhteishankintana Viron puolustusvoimien   ja myös elinkaaripäivitys hankitaan yhteistyössä Viron puolustusvoimien kanssa.

KEVA-järjestelmä on käytössä myös mm. Virossa, joka hankki tutkat samalla Suomen kauppojen yhteydessä. Suomi on ensimmäisiä maita, joka otti kyseisen uuden tutkatyypin käyttöön.

Ilmavoimat valvoo ja turvaa Suomen ilmatilan koskemattomuutta 24/7 -periaatteella.Valvonnan pääkalustona toimivat eri puolille maata sijoitetut kiinteät ja siirrettävät ilmavalvontatutkat. Tutkia on kolmea eri päätyyppiä KAVA, KEVA ja lähivalvontatutka LÄVA.

Niillä tehtävät havainnot muodostavat ilmapuolustuksen johtamisessa käytettävän ilmatilannekuvan perustan. Alueellisen koskemattomuuden valvonta (AKV) ja turvaaminen (AKT) muodostaa samalla Ilmapuolustuksellisen kokonaisuuden. Ilmavoimien tutkiin perustuva valvontakyky tukee myös siviili-ilmailua ja muiden viranomaisten toimintaa. MH

 Lue myös: