Tartuntatauti- ja rikoslakimuutokset lausunnoille - tavoitteena ulkomaisten covid-19 tartuntojen esto

korona_HEL_2Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksista tartuntatautilain ja rikoslain väliaikaisiksi muutoksiksi. Esityksessä ehdotetuilla tartuntatautilain muutoksilla pyritään ehkäisemään ulkomaista alkuperää olevien covid-19-tartuntojen leviäminen Suomeen.


Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin luotettavaa todistusta sairastetusta covid-19-taudista, saadusta hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta covid-19-testistä.

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei olisi esittää covid-19-testitodistusta, hänen pitäisi käydä testissä Suomeen saavuttuaan. Lisäksi henkilöiden, joilla ei olisi rokotustodistusta tai todistusta sairastetusta taudista, pitäisi käydä toisessa testissä 3-5 vuorokautta maahantulon jälkeen. 

Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi tartuntatautilakiin virka-apua täydentävää sääntelyä.

Lisäksi rikoslakiin ehdotetaan muutosta, jolla säädettäisiin rangaistavaksi se, jos henkilö ei osallistuisi edellä mainittuihin covid-19-testeihin.

Lakimuutosten lausuntoaika päättyy 31.5.2021.

Lait tulisivat voimaan mahdollisimman pian ja olisivat voimassa 31.5.2022 asti.