TOP 20 suosituimmat työnantajat 2011 - Finnair sijalla 3

T-Median Työnantajakuva 2011 -tutkimus: Valtio suosituin työnantaja - Finnair sijalla 3.

 - Tutkimustulostemme mukaan varmuus työsuhteen jatkuvuudesta on työilmapiirin ja kiinnostavien työtehtävien lisäksi tärkeä työpaikan valintakriteeri. Sen merkitys korostuu erityisesti korkeasti koulutetuilla, joiden keskuudessa Nokian vetovoima on pudonnut kaikkein eniten, kertoo T-Median liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

Työnantajakuvatutkimuksen kohderyhmänä olivat ammattiin opiskelevat, korkeakouluopiskelijat sekä korkeasti koulutetut työelämässä olevat suomalaiset. Vastaajia oli yhteensä 24 642. Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 9.2.-13.3.2011. Tutkimuksessa mitattiin 106 työnantajan ja 25 toimialan kiinnostavuutta. Tutkimuksen virhemarginaali on ± 1 %-yksikköä.

1. Valtio 35,9%
2. Fazer 30,0%
3. Finnair 29,1%
% kiinnostunut työskentelemään työnantajalla

T-Median Työnantajakuva 2011 -tutkimus