Tunnistamattomaksi jääneen ilma-aluksen alueloukkauksen tutkinta päätökseensä

Raja_logo_2Rajavartiolaitos on päättänyt tutkinnan , joka koski 10. joulukuuta 2015 Suomen ja Venäjän välisellä merirajalla tapahtunutta alueloukkausta. Haapasaaren itäpuolisella merialueella Itäisellä Suomenlahdella lentänyt ilma-alus jäi tunnistamattomaksi.

Ilma-alus tuli Suomen ilmatilaan 10. joulukuuta kello 10.11 Venäjän ilmatilasta ja palasi sinne takaisin lennettyään Suomen ilmatilassa noin kuusi minuuttia ja käytyään noin yhdeksän kilometrin syvyydessä.

Tunnistamattoman ilma-aluksen oletetaan olevan selvitettyjen lentotilatietojen perusteella helikopteri. Suomen aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaan tapahtuma luokitellaan alueloukkaukseksi.

Esitutkinnassa kuultiin asiantuntijoita ja analysoitu aluevalvontaviranomaisten teknisiä valvontatietoja. Esitutkinnassa hankitun aineiston perusteella kohdetta ei voida tunnistaa.

Esitutkinnassa hankitun aineiston perusteella kohdetta ei voida tunnistaa. Aineiston perusteella oletetaan, että kohde on ollut helikopteri, jonka kansallisuutta tai tyyppiä ei voida todentaa. Kohteesta ei saatu näkö- tai kuulohavaintoja. Kohde liikkui ulkomerellä ja näkyvyysolosuhteet olivat heikot. Kohde ei käyttänyt tutkavastaajaa.

Aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (971/2000) 18 § mukaan Suomen ilmatilaan tulevaa tunnistamatonta ilma-alusta pidetään sotilasilma-aluksena, kunnes se tunnistetaan joksikin muuksi.

Suomen ilmavoimat huomautti ilma-alusta radioteitse ylitystilanteessa kaksi kertaa, jonka jälkeen ilma-alus kääntyi ja poistui Suomen alueelta. Ilma-alus ei vastannut radiokutsuihin.

Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on käsitellyt asiaa Viipurin alueen rajavaltuutetun kanssa Suomen ja Venäjän välisen rajajärjestyssopimuksen mukaisesti. Rajavaltuutettumenettelyssä asiasta ei ole saatu uutta tietoa.

Koska esitutkinnassa ei ole saatavissa enempää selvitystä, esitutkinta on päätetty tutkinnanjohtajan päätöksellä saattamatta asiaa syyteharkintaan, koska asiassa ei voida nostaa syytettä ketään vastaan.

Lue myös: