Vantaalta rahoitusratkaisu Uusi Ilmailumuseo -hankkeelle - elämyskeskus avautuisi jo syksyllä 2027

UI_ilmakuva_DTarkkitehditVantaan kaupunginvaltuusto päätti Uusi Ilmailumuseo -hankkeen valmistelun rahoituslinjauksista 20. toukokuuta. Vantaan kaupunki rahoittaa hankkeen edellyttämän museon omarahoitusosuuden kaupungin Kiinteistörahastosta myönnettävällä pitkäaikaisella lainalla. Uuden Ilmailumuseon investointikustannus on noin 20 miljoonaa euroa.

Vantaan kaupunki ja Suomen Ilmailumuseosäätiö ovat yhdessä valmistelleet Uusi Ilmailumuseo -hanketta, joka mahdollistaa Suomen Ilmailumuseon uudistumisen vetovoimaiseksi, kansainvälisesti kiinnostavaksi ilmailun elämyskeskukseksi ja samalla vahvistaa museon asemaa valtakunnallisen vastuumuseon näyttelykeskuksena.

UI_ulkoa_DTarkkitehditIlmailumuseon nykyiset museotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa lopussa ja maanvuokrasopimus kiinteistöllä päättyy vuonna 2028. Uuden museorakennuksen toteuttaminen ja ilmailumuseon uudistuva toiminta edellyttää sekä valtion että Vantaan kaupungin taloudellista tukea.

Uusi Ilmailumuseo rakentuu nykyisen ilmailumuseon välittömään läheisyyteen osoitteeseen Karhumäenportti 1. Vantaan kaupunki vuokraa tontin käypään hintaan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Ilmailumuseosäätiölle.

Tontille rakentuva uusi Ilmailumuseo toisi osaltaan kulttuurista pääomaa ja monipuolisuutta Aviapoliksen kaupunkikeskukseen sekä vauhdittaisi sen kasvua. Museo tarjoaa lisäksi upean kohtaamispaikan asukkaille, toimijoille ja vierailijoille. Museo tarjoaa palveluita myös kaupungin eri toimialoille kuten kulttuuripalveluille sekä kasvatus-, opetus- ja elinkeinopalveluille.

HEL_airport_1Hankkeessa ilmailumuseo uudistuu viimeisintä teknologiaa hyödyntäväksi elämyskeskukseksi, joka tuottaisi elämyksiä ympäri vuoden myös kansainvälisille turisteille ja lentokentän välitön läheisyys mahdollistaa myös ns. stopover- ja layover -palveluita.

Valmistelun osalta hankkeen aikataulu olisi noin 12 kuukautta ja museota hallinnoiva Suomen Ilmailumuseosäätiö on jo hyväksynyt hankekehitysvaiheen käynnistämisen.

Alustavan aikataulun mukaan museorakennus valmistuisi noin 30 kuukaudessa avustuspäätöksestä. Lisäksi ilmailumuseon muuttoon ja näyttelyn rakentamiseen
tarvitaan noin yhdeksän kuukautta. Nämä huomioiden uusi ilmailumuseo voisi avautua ilman lisäviiveitä jo syksyllä 2027.

Uuden Ilmailumuseon hangaarimainen näyttelytila olisi pohjapinta-alaltaan noin 60 x 50 metriä ja maksimikorkeutta olisi 12 metriä. Museon näyttelytilat jatkuisivat parvelle toiseen kerrokseen, jonne sijoitettaisiin myös suuren suosion saavuttaneet lentosimulaattorit sekä opetustilat.

UI_sisatilat_DTarkkitehditUuden museon kokoelmiin mahtuisi kerralla karkealla arviolla noin puolet tai ehkä vain kolmannes nykyisistä lentokoneista. Uusi Ilmailumuseo -hankkeeseen liittyykin myös kokoelmakeskuksen perustaminen toisaalle, jossa lentokoneita voitaisiin säilyttää vaihtuvia näyttelyitä varten.

Nykysuunnitelmien mukaan osa Ilmailumuseon kokoelmista säilytettäisiin Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksessa Vantaan Hakkilassa, sillä näyttelyesineiden säilytystarpeita ei pystytä täyttämään uudella tontilla.

Uuden elämyskeskuksen kävijätavoite on 100 000 vierailijaa. Vuonna 2023 Ilmailumuseossa vieraili noin 50 000 kävijää. Ennen koronaviruspandemiaa museon vuosittainen kävijämäärä oli noin 40 000 vierasta.

UI_kaava_DTarkkitehdit Vantaan kaupungin mukaan nykyisessä rahoitusmarkkinoiden tilanteessa osapuolille realistisin ja rahoitusriskien hallinnan näkökulmasta perustelluin vaihtoehto on se, että kaupunki rahoittaa hankkeen edellyttämän museon omarahoitusosuuden kaupungin Kiinteistörahastosta myönnettävällä pitkäaikaisella lainalla.

Kyseisen lainan ehdot tuotaisiin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siinä vaiheessa, kun lainarahoituksen määrä on varmistunut valtion sitouduttua omaan osuuteensa.

Uusi Ilmailumuseo -hanke saisi näin riittävän pitkäaikaisen lainarahoituksen kohtuullisin ehdoin riippumatta rahoitusmarkkinoilla vallitsevasta tilanteesta. Kaupunginvaltuusto päätti, että Uusi Ilmailumuseo -hankkeen valmistelua jatketaan näiden linjausten mukaisesti.

Ilmailumuseo_entrance_2Suomen Ilmailumuseon, Vantaan kaupungin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön neuvotteluissa on ilmennyt, että ministeriöiden esitys eduskunnan päätettäväksi olisi 8,5 miljoonan euron (alv 0) investointiavustus museohankkeelle jakautuen molemmille ministeriöille.

Valtionavustuksen lisäksi Suomen Ilmailumuseosäätiö tarvitsee lisärahoitusta 6,5 miljoonaa euroa toteuttaakseen ns. sopeutetun vaihtoehdon eli pienimuotoisemman museon tai 8,5 miljoonaa euroa (alv 0) toteuttaakseen Uusi Ilmailumuseo -konseptin mukaisen museorakennushankkeen.

Lue myös: