Vartiolentolaivue vähentää lentotunteja sopeuttamisohjelman myötä

AS332L1_rajavartiolaitosVartiolentolaivue toteuttaa sopeuttamisohjelman mukaisia säästöjä vähentämällä lentotoimintaa. Rajavartiolaitoksen talouden sopeuttamisohjelman tavoitteena on noin 28 miljoonan euron säästöt vuosina 2013-2017. Muutokset vaikuttavat noin 80 henkilön työnkuvaan tai paikkakuntaan.

Rajavartiolaitoksen esikunnan tekemän päätöksen mukaisesti vartiolentolaivueen tulee vähentää toimintamenojaan pysyvästi noin 1,1 miljoonan euron verran vuodessa.

Rajavartiolaitoksen sopeuttamisohjelman mukaisesti lentotoiminnalla toteutetaan aktiivisesti meripelastusta ja muita pelastustehtäviä sekä merialueen ja itärajan valvontaa, mihin kykyyn suoritettavilla toimenpiteillä ei ole juuri vaikutusta. Tältä osin Rajavartiolaitoksen lentotoiminnan toteutus tulevaisuudessa on hyvin turvattu.

Lentotoiminnan kustannustehokkuutta parannetaan vähentämällä monimoottoristen helikopterien (AS332 ja AB/B412 helikopterit) valvontalentotoimintaa merialueella yhteensä noin 300 lentotunnilla. Tämä korvataan lisäämällä merialueen valvontaa 100 lentotunnilla siihen erinomaisesti sopivalla DO228-lentokoneella. Lentokoneeseen on juuri asennettu uudet, erittäin modernit valvontalaitteet tätä tehtävää varten.

aw119koalanet_rajavartiolaitosMonimoottoristen helikopterien toiminta keskitetään kiireellisiin tilanteenmukaisiin meripelastus-, sairaankuljetus-, etsintä-, rajavalvonta- sekä muihin viranomaistehtäviin.

Lentotoiminta ja sen operatiivinen johtaminen keskitetään hallinnollisesti yhteen yksikköön 1.6.2013 alkaen. Itse lentotoiminta jatkuu kuten nykyisinkin Turusta AS332-helikoptereilla ja DO228-lentokoneilla sekä Helsingistä ja Rovaniemeltä käsin AB412 ja A119-helikoptereilla.

Lentotekninen huoltotoiminta keskitetään ensimmäisessä vaiheessa hallinnollisesti yhteen yksikköön 1.6.2013. Ilma-aluskorjaamot jatkavat ensimmäisessä vaiheessa toimintaansa kuten nykyisinkin Helsingissä ja Turussa. Toisessa vaiheessa 1.1.2016 mennessä laivueen esikunta ja ilma-aluskorjaamot sijoitetaan yhteen toimipisteeseen. Keskittämisestä laaditaan erillinen sijoittamisselvitys vuoden 2013 aikana.

Tehtävämuutoksina järjestelyt koskevat noin 40 virkamiestä. Korjaamoiden ja esikunnan keskittämisen yhteydessä uudelle paikkakunnalle siirtynee 15 - 35 henkilöä laadittavan selvityksen ja siihen liittyvien päätösten mukaisesti. Rajavartiolaitoksen sukellustoiminta keskitetään merivartiostoihin.