Yli 700 haki ilmavoimien lentoreserviupseerikurssille - tie sotilaslentäjän uralle sekä Rajavartiolaitokselle

Grob_oppilaat_2Ilmavoimien lentoreserviupseerikurssin suosio on säilynyt entisellään, kun hakijamäärä oli edelleen yli 700. Koulutuspaikkoja on tarjolla nelisenkymmentä.  Lentoreserviupseerikurssin läpäisevät voivat hakeutua sotilasuralla eteenpäin Ilmavoimien, Maavoimien ja Rajavartiolaitoksen ilma-alusten ohjaajiksi.

Ilmavoimien lentoresrviupseerikurssin hakijamäärä noudatteli aiempien vuosien tasoa, sillä edellisen kymmenen vuoden aikana määrä on vaihdellut 700 molemmin puolin. Heinäkuussa 2022 alkavalle kurssille tuli määräaikaan mennessä kaikkiaan 737 hakemusta. Hakijoista 41 on naisia. Vuotta aiemmin hakemuksia tuli yhdeksän enemmän ja naisten osalta kaksi vähemmän.

Lentoreserviupseerikurssille valitaan kaikkiaan nelisenkymmentä asevelvollista tai naisten vapaaehtoisen asepalvelukseen tulevaa.

"Tästä alkaa puoli vuotta kestävä valintaprosessi, jonka aikana selvitämme, keillä hakijoista on parhaat edellytykset menestyä sotilaslentäjän tehtävissä", kertoo valintapäällikkö, kapteeni Otto Kinnunen Ilmasotakoulusta.

Alkuvaiheessa valinnat tehdään muun muassa opintomenestyksen, terveyshistorian sekä kuntotestauksen avulla. Valintojen edetessä vuorossa on tarkempia tutkimuksia ja soveltuvuustestauksia sekä haastatteluja. Viimeisiin valintavaiheisiin edenneiden hakijoiden väliset erot voivat olla hyvinkin pieniä.

"Jos hakija on edennyt valintojen loppuvaiheeseen, mutta jää vaille kurssipaikkaa, suosittelen hakemaan uudelleen", kannustaa valintapäällikkö Kinnunen.

Valintakriteereiden tulee tulee tietenkin täyttyä edelleen.


Varusmiespalvelus ilmailuteorian ja lentokoulutuksen parissa

Lentoreserviupseerikurssi järjestetään Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Kurssi astuu 347 vuorokautta kestävään palvelukseen heinäkuun saapumiserässä. Kaikki kurssilaiset saavat reserviupseerin varusmieskoulutuksen. Koulutushaarakohtaisina opintoina lentoreserviupseerikurssilla opiskellaan ilmailuteoriaa, lentokoulutusteorioita ja pelastautumista.

"Itse lentämiseen tutustutaan aluksi simulaattoreissa ja ohjaamoharjoittelussa, kuvailee valintapäällikkö Kinnunen koulutusta. Alkeiskoulutuskoneilla kertyy palveluksen aikana noin 35 lentotuntia, joista mieleenpainuvin on varmasti se ensimmäinen yksinlento", avaa Kinnunen.

Varusmiespalveluksen jälkeen lentoreserviupseerikurssin käyneet siirtyvät reservin sotilaslentäjiksi.

"Valtaosa kurssin käyneistä pyrkii Maanpuolustuskorkeakouluun Lentoupseerin koulutusohjelmaan. Samalla kun haemme henkilöitä lentoreserviupseerikurssille, valitsemme tavallaan myös mahdollisia tulevia työkavereitamme", mainitsee valintapäällikkö Otto Kinnunen.

Vain lentoreserviupseerikurssin suorittanut voi hakeutua Maanpuolustuskorkeakouluun lentoupseerin koulutusohjelmaan, josta valmistuu ohjaajia Ilmavoimien, Maavoimien sekä Rajavartiolaitoksen tarpeisiin. MH