Ylivieskan lentopaikka julkiseen huutokauppaan - lentopaikasta oli jo yksi lennot turvaava ostotarjous

Ylivieska_torniYlivieskan lentopaikan tulevaisuus on ollut uhattuna alueelle suunnitellun maataloushankkeen seurauksena. Suomen Ilmailuliitto (SIL) lähestyi Ylivieskan kaupunkia ja esitti lentopaikan ja sen infrastruktuurin tärkeyttä. Nyt Ylivieska on laittamassa lentokentän julkiseen myyntiin ja lähtöhinta on 300 000 euroa.

Ylivieskan lentopaikan tulevaisuus on ollut vaakalaudalla lentokenttäalueelle suunnitellun maataloushankkeen vuoksi. SIL:n edunvalvonta pyrki vaikuttamaan lentopaikan kohtaloon laatien Ylivieskan kaupungille ja sidosryhmille  lausunnon, jossa esitettiin lentopaikan tärkeys yleisilmailulle. Tavoitteena oli saada kaupunki huomaamaan lentopaikan infrastruktuurin arvo.

SIL kertoi alkuvuodesta 2024 maatalousyrittäjien Kotipellon Tila Oy:n ja MTY Pylväs Ari ja Juha edustajien luopuneen lentokentän alueelle suunnittelemastaan hankkeesta. SIL:n mukaan Ylivieskan kaupunki teki tuolloin Ilmailuliiton kannan mukaisen päätöksen jatkaa lentopaikan toimintaa sekä luopua mahdollisesta kiitotien lyhentämisestä, jossa pituus olisi pudonnut nykyisestä 1500 metristä 1200 metriin.

Lentopaikka-alueesta oli tehty myös toinen 300 000 euron suuruinen ostotarjous, joka tähtäsi lentopaikkatoimintojen jatkamiseen. Tarjouksen tekijoillä Kärkkäinen Oy:llä ja Ojala Machine Oy:llä ei ollut välttämätöntä tarvetta ostaa lentokenttää omakseen vaan tarkoitus tarkoituksena oli turvata lentokenttäalueen säilyminen ja kehittyminen sille tarkoitetussa käytössä.

YlivieskaKaupungin saamien puolueettomien arviointien mukaan kohteen markkina-arvo olisi kuitenkin ollut huomattavasti tätä korkeampi. Ylivieskan kaupunginhallitus esittikin kaupunginvaltuustolle, että lentopaikkaa kehittävän hankkeen mukaisen tarjouksen tehneiden Kärkkäinen Oy:n ja Ojala Machine Oy:n ostotarjous lentopaikasta hylätään.

Nyt lentopaikka sekä lentokentän alueen noin 82 ha kokoinen maa-alue laitetaan julkiseen myyntiin. Kaupunginvaltuusto asettaa lentokentän pohjahinnaksi huutokaupassa 300 000 euroa ja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä mahdolliset tarjoukset.

Lentokentän ylläpitäminen ei ole kaupungin lakisääteistä toimintaa eikä Ylivieskassa ole odotettavissa, että kaupungilla olisi tulevaisuudessa mahdollisuuksia ohjata merkittäviä taloudellisia resursseja lentokentän kehittämiseen.

Ylivieskan lentopaikan osa-alueisiin ja rakenteisiin kuuluu asfalttipäällysteinen kiitotie 15/33, jonka mitat ovat 1500 x 30 m (n. 46 291 m2), kiitoalue 1620 x 150 m (75 + 75 m etäisyys keskilinjasta), asfalttipäällysteinen rullaustie (n. 6271 m2), rullaustien suoja-alue sekä metallinen verkkoaita. Lentokenttä mahdollistaisi nykymuodossaankin kaupallisen lentotoiminnan vain pienillä korjaustoimilla.

Kauppaan kuuluu myös lentokentän toimintoja palveleva asemarakennus ja terminaali (kerrosala 171 m2), joka on valmistunut vuonna 1983 sekä ammattiliikenteen kaluston suojarakennus (kerrosala 352 m2), joka on valmistunut vuonna 1984.

Ylivieskan lentoasemalla on Herrfors Nät-Verkko Oy Ab sähköliittymä sekä Ylivieskan Vesiosuuskunnan vesiliittymä.

Ylivieska_asemataso_ja_hallitKiinteistöstä 977-401-104-1 Lentokenttä on vuokrattu maanvuokrasopimuksella noin 1400 m2, alueella on vuokralaisen omistama lentokonesuoja. Kiinteistöstä 977-401-85-0 Lisälento on vuokrattu maanvuokrasopimuksella noin 1000 m2, alueella on vuokralaisen omistuksessa olevia rakennelmia. Lentokenttäalueella sijaitsee Kanair Malmi Oy:n polttoainesäiliö.

Kaupungin mukaan lentokentän ylläpitämiskulut ovat vuosittain keskimäärin noin 30 000 euroa sisältäen rakennuksen lämmityksen, kiinteistönhoidon, lentokentän päällikön palkan, tietoliikennekustannukset ja vakuutukset.