Air Berlin panostaa polttoainesäästöihin myös Fuel Coach -valmentajin

d-altgAir Berlin panostaa muiden lentoyhtiöiden tavoin polttoainesäästöjen etsimiseen. Yhtiössä aloitettiin lokakuussa myös lentokoneiden virtauspintojen optimointi uudenlaisella työkalulla. Vuonna 2012 aloitettu ekotehokas lentäminen -ohjelma sisältää 44 eri toimenpidettä.  Osana polttoaineensäästöohjelmaa yhtiössä on toiminnassa myös lentäjien Fuel Coach -valmennus

Air Berlinin tavoitteena on Ekotehokas lentäminen -ohjelmalla vähentää polttoaineen kulutusta viiden vuoden aikana keskimäärin 3,4 litraan per 100 henkilökilometriä. Vuonna 2012 yhtiö koulutti 60 lentäjää Fuel Coach -valmentajiksi, jotka ovat opastaneet noin 280 lentäjää polttoainetehokkuutta opettavilla lennoilla. 

Air Berlinin Boeing 737-koneen kapteeni Klaus Wehrmann on lentänyt jo kymmenen vuoden ajan yhtiön palveluksessa. Vuodesta 2012 lähtien hän on opastanut muita lentäjiä vapaaehtoisena Fuel Coach -valmentajana polttoainetta säästävässä lentämisessä.

Polttoainekulutuksen vähentäminen ja siihen liittyvä CO2-päästöjen pieneneminen hyödyttää kaikkia. Pienempi kulutus vähentää ympäristökuormitusta, säästää fossiilisten polttoaineiden kulutusta ja tuo taloudellista säästöä lentoyhtiölle.

AirBerlin_fuelcoach_"Lentäjillä on erilaisia mahdollisuuksia säästää polttoainetta, ja halusin tehdä oman osuuteni säästämisessä", kertoo Fuel Coachina toimiva Wehrmann.

Koulutus on vapaaehtoista ja kaikki osanottajat ovat hyvin motivoituneita. Werhmanin mukaan lentäjät, jotka eivät vielä ole ottaneet osaa koulutukseen, ovat kiinnostuneet mahdollisuudesta muiden lentäjien kouluttautumisen myötä.

Lentäjillä on monia mahdollisuuksia säästää polttoainetta ennen lentoa, lennon aikana sekä laskeutumisen jälkeen.

"Voimme esimerkiksi ennen koneen nousua käyttää lentokentän maasähköä sen sijaan, että käyttäisimme aputurbiinia, joka yleensä huolehtii lentokoneen sähkönsaannista silloin kun moottorit on sammutettu. Tasainen korkeuden vähentäminen on paras menetelmä polttoaineen säästämiseen lennon loppuvaiheessa", valottaa Wehrmann.

Muita säästötoimenpiteitä ovat esimerkiksi lentokoneen rullaus kiitotieltä portille vain yhden moottorin avulla. Menetelmät eivät aina tuo merkittävää säästöä yhden lennon aikana, säästöt ovat kuitenkin huomattavia kun tarkastellaan koko yhtiön laivastoa vuositasolla.

Wehrmannin mukaan polttoaineen säästäminen ei ole lisärasite, vaan kyse on enemmänkin siitä, kuinka ohjaamon jokapäiväiset tehtävät sovitetaan parhaiten yhteen.

"Tekniikka kehittyy jatkuvasti, joten lentäjien täytyy muutenkin osallistua koulutustilaisuuksiin, eli olemme tottuneet sopeutumaan uusiin menetelmiin ja niiden käyttöön. Näin myös polttoainetta säästävä lentäminen muuttuu nopeasti osaksi arkipäivää", päättää Wehrmann.

Air Berlinin Fuel Coach -koulutuksen teoriajakso suoritetaan verkkokurssina, jonka jälkeen perustietoja harjoitellaan yhdessä Fuel Coach -valmentajan kanssa polttoainetehokkuutta opastavalla lennolla. Koulutuksessa koneisiin ei tankata vähemmän polttoainetta, vaan harjoitellaan siitä, miten tankattua polttoainetta käytetään vähemmän.