Air Canadan ja Air Transatin yhdistyminen peruuntuu - EU ei antanut hyväksyntää kaupalle

C-GKTS_220718Transat A.T. Inc. (Air Transat) ilmoitti, että suunniteltu kauppa Air Canadan kanssa jää toteutumatta. Osapuolet ovat päättäneet yhteisellä sopimuksellä, että lokakuussa 2020 hyväksytty järjestely perutaan. Euroopan komissio ilmoitti osapuolille 2. huhtikuuta, ettei kauppaa tulla hyväksymään.

 

Air Canadan suunnittelema järjestelty, jossa se nousisi Air Transatin omistajaksi on kaatunut. Alunperin Air Canadan piti vuonna 2019 ostaa Air Transatin koko osakekanta yli 700 miljoonalla Kanadan dollarilla. Kauppahintaa pudotettiin koronapandemian seurauksena reilusti lokakuussa 2020 tehdyssä uudessa sopimuksessa. Tuolloin lopullinen kauppahinta putosi noin 170 miljoonaan dollariin.

Helmikuussa 2021 Kanadan viranomaiset ilmoittivat hyväksyvänsä kahden suuren kanadalaisen lentoyhtiön yhdistymisen. Edessä oli vielä EU-komission perusteellisen selvityksen läpäisy, joka oli käynnistetty toukokuussa 2020.

Air Transat ilmoitti, että se on yhdessä Air Canadan kanssa irtisanonut yhteistoimin suunnitellun kauppasopimuksen. Syynä siihen oli EU-komission kielteinen kanta järjestelyn toteuttamiseksi.

EU-k
omissio vahvistaa, että yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa ja ehdotetussa korjaustoimenpiteiden paketissa ei oltu kyetty vastaamaan riittävästi komission havaitsemiin kilpailuongelmiin.

Perusteellisen selvityksen vaiheissa selvisi, että ehdotettu kauppa nosti esiin kilpailutilannetta vääristäviä huolia useilla transatlanttisilla reiteillä. Markkina-analyysien perusteella ehdotettuja toimia tämän korjaamiseksi ei pidetty riittävinä.


AirCanada_acKanadalaisyhtiöiden reittiverkostot kattavat 29 kaupunkiparia Euroopan ja Kanadan välillä. Air Canada ja Air Transat tarjoavat yhteyksiä kymmeneen maahan, joita ovat Belgia, Kroatia, Ranska, Kreikka, Irlanti, Italia, Alankomaat, Portugali, Espanja ja Englanti.

Komissio on ollut huolissaan kilpailuasetelmasta kaikkiaan 33 kaupunkiparin välisessä liikenteestä. Näistä 29 reittiä operoivat molemmat yhtiöt suorilla lennoilla, joiden lisäksi neljää reittiä operoi suoraan toinen yhtiö ja toinen yhtä niistä välilaskulla.

Kauppojen peruuntumisen takia Air Canada joutuu maksamaan Air Transatille 12,5 miljoonan dollarin peruutusmaksun sekä joutuu luopumaan vaatimuksesta 10 miljoonan dollarin korvauksiin, jos joku muu yhtiö ostaa Air Transatin seuraavan 12 kuukauden aikana.


Air Transat valmistautuu käynnistämään lennot uudelleen ja etsii lisärahoitusta

Tällä hetkellä lomalentoihin keskittyneen Air Transatin lennot on keskeytetty kokonaan 30. huhtikuuta 2021 saakka ja yhtiö on lomauttanut 450 työntekijää. Normaalitilanteessa Air Transat lentää noin 60 kohteeseen yli 25 eri maassa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Euroopassa.

Nyt kaupan peruuntumisen myötä Air Transat joutuu etsimään uutta rahaa turvatakseen pitkän aikavälin rahoituksensa samalla, kun se suunnittelee lentojen uudelleenkäynnistämistä.

Air Transat vaatii vähintään 500 miljoonaa dollaria lisärahoitusta vuoden 2021 aikana. Se on jo pyrkinyt turvaamaan rahoitusasemaansa 250 miljoonan dollarin lyhytaikaisella luotolimiitillä. Kyseinen järjestely on korvatta muulla ratkaisulla 30. kesäkuuta 2021 mennessä.

Yhtiö jatkaa aktiivisesti neuvotteluja pitkäaikaisen rahoituksen turvaamiseksi. Keskustelut ovat käynnissä mm. LEEFF:n kanssa, joka on Kanadan suurten työnantajien hätärahoitusjärjestely. Toinen vaihtoehto on  Kanadan hallituksen mahdollinen tuki matkailualan yrityksille. Molemmat keskustelut ovat Air Transatin mukaan edenneet pitkälle ja yhtiön johto on vakuuttunut siitä, että tyydyttävä rahoitusratkaisu varmistetaan jo tulevina viikkoina.

Air Transatin osalta on jo käynnissä uudet neuvottelut myös mahdollisen uuden ostajan kanssa. Aiemmin peruuntunutta järjestelyä Gestion MTRHP Inc. kanssa selvitellään uudelleen. On kuitenkin mahdollista, että Air Transat jatkaa oman liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamista nykyisellä omistuspohjalla.

Air Transatin ollessa nyt vapaa järjestelysopimuksesta se aikoo keskittyä strategisen suunnitelmansa toteuttamiseen ja lentotoiminnan uudelleenkäynnistämiseen.

Kilpailuetunaan lomalentoihin keskittynyt Air Transat pitää pientä kokoaan, joka mahdollistaa ketteryyden muuttuvissa markkinatilanteissa. Lisäksi vahvuutena nähdään juuri sen keskittyminen vapaa-ajanmatkoihin, joiden osalta kysynnän odotetaan elpyvän liikematkoja nopeammin.

Myös yhtiön nykylaivasto tuo enemmän joustavuutta ja tehokkuutta, joiden lisäksi sen tuotemerkki on asiakkaiden arvostama. Air Transat nostaa esiin myös sitoutuneen henkilökuntansa ja vahvan jakeluverkostonsa.

Lue myös: