Airbus ennustaa pohjoismaisten lentoyhtiöiden tarvitsevan yli 420 lentokonetta vuoteen 2030 mennessä

Airbus_Alan_PardoeAirbusin viimeisimmän markkinakatsauksen mukaan pohjoismaisten lentoyhtiöiden arvioidaan tarvitsevan 424 uutta matkustajalentokonetta vuosina 20112030. Koneiden arvo nousee 38,6 miljardiin dollariin.


Valtaosa Pohjoismaihin toimitettavista koneista on kapearunkokoneita (365). Airbus ennustaa koneiden koon kasvavan, kun lentoyhtiöt lisäävät kapasiteettiaan tehokkaasti ja vähentävät samalla kustannuksia matkustajaa kohden sekä vaikutustaan ympäristöön.

Ennusteen mukaan laajarunkokoneita toimitetaan seuraavan 20 vuoden aikana Pohjoismaihin 59 kappaletta.

Noin puolet alueelle toimitettavista uusista lentokoneista korvaa vanhoja koneita, jotka eivät ole yhtä ekotehokkaita kuin uudet. Toinen puoli uusista koneista tarvitaan kasvavan lentoliikenteen tarpeiden täyttämiseksi.

Airbusin pohjoismainen ennuste perustuu seitsemän maan tietoihin. Näissä maissa toimii yli 50 lentoyhtiötä, jotka lentävät noin 302 matkustajakonetta päivittäin.

Lentoliikenne Pohjoismaiden ja muun maailman välillä sekä Pohjoismaiden sisällä on kasvanut 67 prosenttia vuodesta 2001. Kansainvälisen liikenteen kasvu on 87 prosenttia. Turismin merkitys kasvaa jatkuvasti: turismin osuus Pohjoismaiden bruttokansantuotteesta odotetaan nousevan 6,5 prosenttiin vuonna 2020 nykyisestä 5,6 prosentista.

Airbusin ennusteen mukaan matkustajien määrä kasvaa Pohjoismaissa keskimäärin 4,0 prosenttia vuosittain. Kasvun taustalla ovat turismin lisäksi kehittynyt, korkean elintason yhteiskunta sekä halpalentomarkkinoiden kehitys. Pohjoismaiden luku on korkeampi kuin Pohjois-Amerikassa (2,5 prosenttia, kotimaan lennot) ja samalla tasolla Länsi-Euroopan kanssa (3,5 prosenttia, alueen sisäiset lennot).

”Pohjoismaisia markkinoita palvelevien lentokoneiden määrä kasvaa nykyisestä noin 300:sta yli 500:aan seuraavan 20 vuoden aikana, mikä merkitsee 70 prosentin lisäystä käytössä olevien lentokoneiden määrässä. Tämä merkitsee suurta lentokoneiden kysyntää, ja Airbusilla on hyvät edellytykset vastata tähän modernien ja ekotehokkaiden koneidensa avulla”, Airbusin tulevaisuuden ohjelmista ja markkinastrategiasta vastaava johtaja Christopher Emerson sanoo.

Pitkän aikavälin kasvu merkitsee sitä, että Airbusin on jatkuvasti kehitettävä uutta vastatakseen lentoyhtiöiden ja matkustajien sekä ympäristön vaatimuksiin. Pystyäkseen tähän Airbus on perustanut Future by Airbus -hankkeen johtaakseen ilmailun ympäristövaikutuksista käytävää keskustelua sekä etsiäkseen uusia ratkaisuja.

Future by Airbus -hankkeen pääpainopisteitä ovat tulevaisuuden energialähteet, lentoliikenteen hallinta sekä uudet lentokonemallit. Airbus tekee yhteistyötä kumppaneiden kanssa löytääkseen vihreitä tulevaisuuden ratkaisuja. Yhteistyöhankkeisiin kuuluvat erilaiset biopolttoaihelennot eri lentoyhtiöiden kanssa, joista yksi on Finnair. Ruotsissa Airbus tutkii yhdessä NovAirin kanssa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä virtaviivaistettujen lentoprosessien avulla VINGA-hankkeessa.

Airbusin globaali markkinaennuste analysoi maailman ilmaisun kehittymistä seuraavan 20 vuoden aikana. Sen tuloksissa näkyvät 300 matkustaja- ja rahtiliikennevirtaa sekä vuosittaiset muutokset maailman lentoyhtiöiden kalustossa. Analysoitaviin yhtiöihin sisältyy yli 800 matkustajalentoyhtiötä ja 190 rahtiyhtiötä. Ennuste kattaa kysynnän pienistä alueellista liikennettä palvelevista koneista aina markkinoiden suurimpaan A380-lentokoneeseen saakka.