Airpron matkustamohenkilökunnan lakolla ei näkyviä vaikutuksia lentoihin

TUI_tailAirpro raportoi, että matkustamohenkilökunnan 1. huhtikuuta pitämällä seitsemän tunnin mittaisella työnseisauksella ei ole ollut vaikutuksia yhtiön tuottamille palveluille. Lakon vaikutuspiirissä olleet muutamat lomalennot Helsinki-Vantaalta ovat lähteneet aikataulunsa mukaisesti.

Airpron mukaan lakon takia työvuorostaan jäi pois lopulta vain yksi henkilö ja palvelut lentoyhtiöille varmistettiin muun muassa esimiesvoimin.

”On erittäin valitettavaa, että ammattijärjestö, joka ei ole millään tavalla osapuolena työehtosopimuksessamme, pyrkii häiritsemään tärkeän lomakauden alla suomalaisten matkustamista", harmittelee Airpro Oy:n toimitusjohtaja Janne Hattula.

"Lakolla ei tällä kertaa ollut vaikutuksia lentoliikenteelle, mutta epävarmuuden lietsominen järjestöjen välisen keskinäisen kilpailun takia ei ole oikein lentomatkustajia kohtaan. Tällaisilla tempauksilla heikennetään ja jopa vaarannetaan Suomen asemaa kansainvälisessä lentoliikenteessä”.

Janne_HattulaAirpro Oy on vuonna 1994 perustettu yhtiö, joka tuottaa ns. moniosaajamallilla lentoyhtiöiden ja lentoasemien tarvitsemia lentoliikenteen maapalveluja, turva-, matkustamo- ja asiakaspalveluja. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa yli 1100 henkilöä, ja se toimii yhteensä 18 lentoasemalla tuottaen palveluita yli sadalle yritysasiakkaalle.

Airpro kertoo noudattavansa omaa yrityskohtaista työehtosopimusta, joka sillä on ollut voimassa vuodesta 1996 lähtien. Työehtosopimus on neuvoteltu työntekijäjärjestöjen Pardian ja JHL:n sekä työnantajaliitto Paltan välillä, eivätkä esimerkiksi IAU tai SLSY ole osapuolena Airpron työehtosopimuksessa. Airpro noudattaa kaikilta osin toiminnassaan työehtosopimuslainsäädäntöä.

”Yrityksemme ulkopuoliset työntekijäjärjestöt ovat ottaneet joustavan työskentelymallimme silmätikukseen, vaikka se on kehitetty yhdessä henkilöstömme ja sitä edustavien järjestöjen kanssa sekä on kaikilta osin säädösten ja voimassa olevan työehtosopimuksen mukainen", Hattula muistuttaa.

"Se on valitettavaa, koska palvelukonseptimme avulla olemme saaneet edistettyä lentoliikenteen kilpailukykyä Suomessa, mahdollistaneet lentoliikenteen myös vähäliikenteisissä kohteissa sekä luoneet Suomeen alalle uusia työpaikkoja. Esimerkiksi matkustamopalveluiden tuottaminen kansainvälisille lentoyhtiöille tuo Suomeen suoraan työtä, koska muussa tapauksessa yhtiöt käyttäisivät todennäköisesti muissa maissa toimivien yritysten palveluita”.

Lue myös: