Alankomaat, Andorra ja Belgia matkustusrajoitettujen maiden piiriin - Ruotsin avaamista harkitaan

Raja_nose_dep_automaatitValtioneuvosto palauttaa sisärajavalvonnan uudelleen käyttöön Suomen ja Alankomaiden ja Suomen sekä Belgian välillä. Ulkorajaliikenteen osalta rajoitukset palautetaan Andorrasta Suomeen saapuvaan liikenteeseen. Kyseiset uudet rajoitukset tulevat voimaan 10. elokuuta 2020. Valtioneuvosto harkitsee rajoituksien poistamista Ruotsin osalta.

Valtioneuvosto päätti istunnossaan 6.8. ottaa sisärajavalvonnan uudelleen käyttöön Suomen ja Alankomaiden sekä Suomen ja Belgian välisessä liikenteessä. Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja toisen Schengen-alueeseen kuuluvan valtion rajan ylittävää liikennettä.

Sisärajaliikenteen rajoitukset on poistettu Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian, Liettuan, Italian, Kreikan, Liechtensteinin, Maltan, Saksan, Slovakian ja Unkarin välisestä liikenteestä. Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu, sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset palautetaan Andorrasta Suomeen saapuvaan liikenteeseen. Ulkorajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja Schengen-alueeseen kuulumattoman valtion välistä liikennettä.

Ulkorajaliikenteen rajoitukset on poistettu Suomen ja Kyproksen, Irlannin, San Marinon ja Vatikaanin välisestä liikenteestä. Näiden maiden ja Suomen välinen liikenne on rajoituksitta sallittua. Lisäksi sallitaan Suomen ja Georgian, Japanin, Uuden-Seelannin, Ruandan, Etelä-Korean, Thaimaan, Tunisian ja Uruguayn välinen ulkorajaliikenne näiden maiden asukkaiden osalta. Sama koskee Kiinaa edellyttäen, että Euroopan unionin neuvosto toteaa vastavuoroisuuden riittävän toteutumisen.

Alankomaissa, Belgiassa ja Andorrassa koronaviruksen aiheuttamien tautitapausten määrät ovat edellisen arvioinnin jälkeen kääntyneet kasvuun. Rajoitukset tulevat voimaan maanantaina 10.8.

Maahantulon rajoituksista voidaan luopua Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on ollut korkeintaan 8 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana.

Sisärajaliikenteessä maahantulon rajoitusten purkamista voidaan toissijaisesti harkita niiden Schengen-maiden osalta, joissa on ilmennyt enintään 10 uutta tautitapausta 100 000:ta henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Purettuja rajoituksia voidaan tarvittaessa ottaa uudelleen käyttöön, jos epidemiatilanne pahenee merkittävästi jossakin maassa.

Hallitus pitää toissijaisen raja-arvon käyttämistä perusteltuna Saksan ja Tanskan kohdalla. Näissä maissa ilmaantuvuusluvut ovat todennäköisesti kohonneet hetkellisesti paikallisten tautiryppäiden vuoksi. Tilannetta on arvioitava toisin, jos ilmaantuvuusluku nousee selvästi yli raja-arvon kuten nyt Alankomaissa ja Belgiassa.


Rajoituksien poistamista Ruotsin osalta harkitaan


Ruotsin tautitilanne on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Hallitus sitoutuu siihen, että maahantulorajoitusten seuraavan käsittelyn yhteydessä Ruotsin maa-, meri- ja ilmarajojen sisärajatarkastuksia tarkastellaan toisistaan erillään.

Jos epidemiatilanne sallii, sisärajatarkastukset Suomen ja Ruotsin väliltä voidaan terveysviranomaisten suositukset huomioiden poistaa joko osittain tai kokonaan.

Hallitus on käsitellyt myös aiemmin esillä ollutta rajoitusten purkamisen alueellista mallia, jota viranomaiset ovat selvittäneet. Tässä vaiheessa selvitys ei johda toimenpiteisiin.

Nyt tehdyt päätökset ovat voimassa 8.9. asti, mutta niitä voidaan tarvittaessa muuttaa aiemmin. Hallitus arvioi maahantulorajoitusten tarvetta ja laajuutta uudelleen noin kahden viikon kuluttua epidemiologisen tilanteen perusteella.